Цариградска чета на Георги С. Раковски

По всичко изглежда, че и тази чета, водена от големия български националреволюционер Г. Раковски, е била свързана с Кримската война и плановете на руското военно командване за воденето на войната.
Организирана в Цариград със задача да премине през България и да подготви българското население за въстание при очакваното навлизане на руските войски в България. Четата според проф. М. Арнаудов била конна — наброявала около 20 души.
Раковски поименно сочи 13 човека. Тръгнала от Цариград на 18 юни 1854 г. по следния маршрут:
Цариград — покрай Лозенград — с. Шарково, Елховско — Горно Александрово, Сливенско — Садово, Сунгурларска община — Котел.
В началото на юли четата вече била в околностите на Котел и престояла тук до началото на август 1854 г. Оказвали й помощ за прехранването роднините на Раковски й други котленци. След разтурването на четата Раковски останал сам и до началото на зимата се укривал в Котел.
После, през декември—януари 1855 г., успял да се придвижи през Елена — Търново — Свищов и да се прехвърли през Дунава във Влашко.В четата на Георги Раковски участвали:
1. Георги Стойков Раковски (1821— 1867) от Котел. Бележит български революционер и народен водач;
2. Велко — роден в Шипка, Казанлъшко;
3. Драгой — от с. Върбица, Преславско;
4. Младен — роден в Елена;
5. Момчил — от Дряново;
6. Радой; — от гр. Бяла, Русенско;
7. Янко Реиз.
Имената на останалите участници в четата не са известни.
Лит.: Арнаудов, М. Дела и завети на бележити българи. С, 1969, с. 71,83,96;
Динеков, П. Раковски и „Горски пътник“. — В: Раковски, Г. С. Горски пътник. Под ред. на П. Динеков. 3. изд. С, 1943, 3—24;
Трайков, В. Георгий С. Раковский. С., 1967.132 с.;
Георги С. Раковски. С., 1974.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов