Чета на Гено Михов

Единственото известие за нея е, че тя участвала в боевете при Видин и около селата Ново село и Флорентин в края на юни 1876 г.
Вървяла заедно с четите на Тодор Велков, Михаил Никифоров и Станко Ангелов. Била е местна чета, т.е. формирана от българи от видинските села.
Предвождал я Гено Михов от с. Раковица, Кулско. Нямаме данни колко души е включвала и в кои други боеве е участвала.

Лит.: Чолов, П. Видинският край през героичната 1876 г. ..с. 4.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов