Чета на Хаджи Никола от Тиквеш

Действала в районите от дясната страна на Кресненското дефиле в Македония.
Войвода й бил старият хайдутин, участник и в четата на Филип Тотьо от 1867 г. хаджи Никола от Тиквеш, по-късно станал монах в един от манастирите на Света гора и починал там.

Лит.: Свобода и отечество. С., 1972, с. 113;
Дунавска зора (Браила), № 33, 29 юни 1869.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов