Чета на Христаки Хаджиниколов

Организирана през лятото на 1856 г. в гр. Измаил, Бесарабия, с войвода Христаки Хаджиниколов от Търново.
Състав на четата: 12 души.
Цел: да се включи след преминаването на Дунава във въстанието, подготвяно от Никола Филиповски в Северна България.
Според плана четата трябвало да премине Дунав при Свищов и да се насочи към Търновско. Липсват обаче подробности за движението и съдбата й, както и за участниците в нея.
Предводителят й  Христаки Хаджиниколов Хаджикостоолу (1830, Търново — 1902, Лом), завършил духовна семинария в Киев, търговец, участвал в национално-църковната борба, после в четата на Хаджи Ставри през 1862 г.
След Освобождението работил като чиновник в представителството на Руското параходно дружество в Лом.

Лит.: Бележити търновци, 195—196;
Поборник-опълченец, 1,1898, № 4—6, 6—8,11—13.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов