Чета на Христо Иванов Големия (Книговезеца)

Останала е почти неизвестна в историческата ни литература. Като емигрант в Кайро, Египет, Книговезеца събрал през 1867 г. 120 българи — главно абаджии, в египетската столица и в гр. Александрия, и с параход ги повел към Румъния. Целта му била да се включат заедно с четите на Панайот Хитов, Филип Тотьо и др. в проектираното народно въстание.
Но неговата чета закъсняла. Войводата разпуснал четата в Браила; някои от участниците в нея заминали в Сърбия и се включили във Втората българска легия от 1867—1868 г. Нямаме сведения кои са били участниците в четата на Христо Книговезеца.

Лит.: Георгиев, Хр. Христо Иванов—Големия. — Подофицерски журнал, 1939, № 14, 45-48.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов


Чета на Христо Иванов Големия (Книговезеца) 1876


Повече информация за Христо Иванов Големия е налична в секция Войводи – линк