Чета на Колю Добруджията

Появила се през 1855 г., по време на Кримската война. Изглежда, че тя е била натоварена с разузнавателни задачи от руското командване.
Предвождал я войводата Колю Добруджията. Четата била малобройна, състояла се от 8- 10 души.
Обикаляла главно около проходите на Стара планина и особено в Тревненския балкан. В едно сражение с турска войскова част четата била разбита, а войводата й убит.
Знаят се имената само на четирима участници в четата:
1. Колю Добруд¬жията — предводител на четата. Роден в Трявна;
2. Богдан Цеперански — от с. Цепераните, Тревненско. Знаменосец на четата. Убит;
3. Досю от колибите Самсиите, Тревненско;
4. Иван Брънека (Дрозена) — от Трявна.

Лит.: Даскалов, Хр. Н. Стари хайдушки типове из Тревненско. — Бълг. преглед, 2, 1895, № 9-10, 156-164.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов