Чета на Миладин Дракев

Състояла се от 100 доброволци, повечето от с. Клисура, Трънско.
Оттам бил и предводителят на четата. Първоначално доброволците от нея се числели към голямата чета на Гроздан Насалевски, а по-късно се включили в четата на Симо Соколов.
Липсват сведения за проявите й.

Лит.: Трънски край… , с 152.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов