Чета на Панайот Хитов (1863)

Тръгнала от м. Рамадана към Сините камъни над Сливен, през пролетта на 1863 г. тази чета преминала през цяла Стара планина, пресякла сръбско-турската граница, навлязла в територията на Сърбия и се спряла в гр. Крагуевац. Движението й до Сърбия било главно по билото на Балкана, включително и Тетевенския балкан.
Предвождана от П. Хитов, четата имала не една престрелка с турски чети или потери, които непрекъснато я пресрещали или преследвали.
Войводата споменава имената само на 10 участници в четата, но явно те са били повече. За целите й не знаем много; вероятно били по-различни от тези на хайдушките дружини, водени от П. Хитов до 1859 г.

Участници в четата:

  1. Панайот Хитов — от Сливен;
  2. Божил Бахов — от Сливен. Участвал и в други чети на П. Хитов;
  3. Бойко… — от Копривщица. Избягал от турски затвор, присъединил се към четата в Тетевенския балкан;
  4. Бойчо… — от с. Калояново, Сливенско. Преди това бил кмет на селото;
  5. Жельо Хр. Чернев — от с. Карапча, Ямболско. Участник и в други П. Хитови чети и предводител на самостоятелни чети;
  6. Никола Белия;
  7. Паскал… — от с. Глушник, бивш кмет на селото. Участник и в други чети на П. Хитов;
  8. Стефан Арнаудов Караджата — от с. Жеравна, Котленско. Участвал и в четата на войводата през 1862 г.;
  9. Стоян Люцканов Папазоглу — от Сливен, шурей на П. Хитов.

Лит.: Xитов, П. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов