Чета на Панич войвода

Съставена в Сърбия в края на юни 1875 г. от доброволци българи и сърби.
Предводител: Панич войвода. Четата преминала от Сърбия през р. Дрина в Босна между селищата Лешеница и Лозница на 7 август с.г.
Тя участвала във въстанието в Херцеговина против турците и действала до октомври 1875 г., когато била разбита от турците.

Заедно с други българи в четата участвали:

  1. Никола Иванов Кючуков — от Сливен (1850—1912). Участвал и в четата на Хр. Ботев от 1876 г.;
  2. Иван Петров Милованов (1857—1912) — от София. Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. — включен в Руско-българската бригада.

Лит.: НБКМ—БИА, п.д. I 208,1 100.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов