Чета на Руси Бакърджията

Тази въстаническа чета също е свързана със Старозагорското въстание от 1875 г.Закъсняла да се яви на определената дата в сборния пункт край Ст. Загора, четата тръгнала от с. Коларово, Старозагорско, под предводителството на Руси Бакърждията, родом от с. Обручище, Старозагорско, на 18 септември 1875 г., т.е. два дни след заминаването на Старозагорската чета. От Коларово четата се отправила към с. Сърнево, а оттам — за Елхово. По време на похода й към нея се присъединили и въстаници от селата Сърнево и Преславен. Целта й била да достигне Старозагорската и да се присъедини към нея. Но още през първия ден на движението си тя се сблъскала с въоръжен турски башибозушки отряд в околностите на с. Елхово. Тук се завързало сражение. Войводата на четата Руси Бакърджията бил убит, много четници — убити и ранени, а останалите се разбягали. Така четата не успяла да изпълни плана си за сливане със Старозагорската, но все пак допринесла за създаването на още по-голяма паника сред турската власт от надигането на българското население на въстание в Старозагорския край.Не са известни имената на участниците в четата на Руси Бакърджията, но се преценява, че са били между 100—120 души.

Лит.: Страшимиров, Д. Т. История на Априлското въстание…, с. 201.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов