Чета на Видул Странски

Не се знае къде е била организирана четата на Видул Странски, но през ятото на 1866 г. за нея се говори много по Стара планина, в Карловско и в Сремската долина.

Тя минала и край Калофер. Провеждала наказателни срещу турци и чорбаджии, които издевателствали над българското население.

Късно през есента на 1866 г. В. Странски я разпуснал. После той преминал в Румъния и в Русия, като се установил в Бесарабия. Не са известни броят на частниците в четата и техните имена,  освен на:

1. Видул Иванов Ябанов Странски — роден ок. 1820 г. в Калофер, починал 1878 г. в Одеса; 2. Христо Латин – също от Калофер.
Лит. Начов, Н. Калофер в миналото. 1707—1877. С., 1927, 298—300.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов