Чета на Христо Македонски

ключвала 300 доброволци. Организирана в Кладово, Сърбия, и на 20 юни 1876 г. потеглила оттук през Нови хан към сръбско-турската граница — Пан-дирало и Бабина глава. Предвождал я Христо Македонски — войвода, участник в легиите, революционен емигрант в Румъния. Четата участвала в 13 сражения — самостоятелно или съвместно с четите на Панайот Хитов, Филип Тотьо, Ильо Марков и др. В боевете с турците паднали убити и немалко от хората му. Значителни боеве с турците тя водила срещу селата Вратарница, Раяновци и Раковица, Кулско; при Мъртвешки мост, Пиротско, с. Засковци, над Бяла Паланка, при Ко-зино бърдо, Пандирало, Търси баба, зад Княжевац, на Барутана, Къдъ боаз, Зе-1 лено бърдо, Чипровския балкан и на други места. По едно време четата се съе-динила с тази на Ильо Марков и двете приминали отново в България при селата : Мрамор и Горни Лом, Белоградчишко. На 7 юли Христо Македонски по заповед ; на сръбското командване повел четата си към Пирот, за да следи движението на турските войски, след което се върнал зад фронта.

На 19 август 1876 г. и четата на Македонски се вляла във формиращите се батальони на Руско-българската бригада.

Известни са имената на повечето участници:

 1. Христо Николов Македонски — от с. Горни Тодорак, Кукушко. Войвода на четата. Участвал в Първата българска легия, предвождал четата през 1864 г., включил се и в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 г.;
 2. Панчо Досев — от Варна. Помощник-войвода. Убит;
 3. Тодор Марков — от Елена. Секретар на четата;
 4. Капитан Леонци Леон Рамон — военен инструктор на четата;
 5. Доктор Димо Стефанов Коумджиев — от Разград, лекар на четата;
 6. Никола Атанасов — от Габрово, фелдшер на четата;
 7. Стефан Митров — от Куманово. Знаменосец на четата;
 8. Коста Павлов — от Свищов. Комисар на четата;
 9. Аврам Милчов — от Пиротско;
 10. Алеко Зарев;
 11. Алеко Николов;
 12. Алекси Георгиев — от София;
 13. Алекси Дамянов;
 14. Алекси Димчев — от София (или Софийско), убит;
 15. Алекси Зарев — от Македония;
 16. Андраш Варга — от Унгария;
 17. Арахангел Здравков;
 18. Аргир Георгиев — от Македония;
 19. Атанас Влахов — от Турно Северин, Румъния;
 20. Атанас Иванов — от Карлово;
 21. Атанас Костов;
 22. Атанас Спасоев — от Видинско;
 23. Атанас Христов;
 24. Атанас Шиваров — от Чирпан;
 25. Бени Хига (Геги) — от Унгария;
 26. Благо Антонов — от Разложко;
 27. Боде (Бада) ЯнуШ — от Унгария;
 28. Бойко Николов — от Македония;
 29. Вельо Костов;
 30. Васил Яков — от Разложко;
 31. Въльо Костов;
 32. Вълю (Велю) Стоянов — от с. Лесидрен, Ловешко. Участвал и в Руско-българската бригада, II батальон;
 33. Гаврил. ..;
 34. Гаврил Нейков;
 35. Гаврил Христов;
 36. Гено Иванов;
 37. Генчо Илиев (1845—1899) — от Дряново. Участвал и в четата на Стефан Караджа от 1866 г., и в четата на Цеко Петков в Сръбско-турската война. След Освобождението жител на с. Нова Черна, Тутраканско;
 38. Георги Ашков — от Македония;
 39. Георги Ацев;
 40. Георги Велков — от Видин;
 41. Георги Миков;
 42. Георги Наков — от с. Долни Тодорак, Кукушко;
 43. Георги Костов — от Разлог. Брат на войводата Лазар Костов. Убит в 1877 г. на Шипка като участник в Българското опълчение;
 44. Георги Самарджиев;
 45. Георги Славков — от Видин. Командир на II взвод;
 46. Георги Хр. Недялков;
 47. Гергей Хига (Хеги) — от Унгария;
 48. Григор Васрих — от Унгария;
 49. Гюро Атанасов;
 50. Джона Иванов — от Македония;
 51. Димитър Великов;
 52. Димитър Георгиев — от Прилепско;
 53. Димитър Иванов — от София, убит;
 54. Димитър Манев;
 55. Димитър Михайлов;
 56. Димитър Манойлов;
 57. Димитър П. Панчев — от Дупница;
 58. Димо Тодоров – of Македония;
 59. Димо Шишманов — от Пиротско;
 60. Добри Станчев;
 61. Добри Стоянов;
 62. Драга. .. — българка от с. Карановци, Кралевско. Медицинска сестра. Записана с името Драготин Стройкович;
 63. Дювини Петков — от Прилепско;
 64. Захарий Николов — от Самоков;
 65. Иван Василев;
 66. Иван Георгиев;
 67. Иван Бедров — десетник на IV десетка;
 68. Иван Георгиев — от Видинско;
 69. Иван Димитров;
 70. Иван Иванчев;
 71. Иван Констандинов (Константинов) — десетник на III десетка;
 72. Иван Костов — от София (или Софийско), убит;
 73. Иван Кънчев;
 74. Иван Маринчов — от София (или Софийско);
 75. Иван Хаджиниколов Бобевски — от Тетевен. Участвал и в Българското опълчение, II дружина, и в Сръбско-българската война като доброволец;
 76. Иван Райчев — от Габрово;
 77. Иванчо Спасов — от Македония;
 78. Иван Трайков;
 79. Иван Христов;
 80. Иван Цветков — от Струмишко;
 81. Илия Димитров;
 82. Илия Иванов;
 83. Илия Лясковски — от Лясковец;
 84. Йордан Арсов;
 85. Камен Цветков;
 86. Кимон Цветков — от Македония;
 87. Киро Стоянов — от Свищов;
 88. Кольо Цонев — от с. Долно Върпище, Дряновско. Убит;
 89. Константин Стоянов — от Свищов. Участвал и в Руско-българската бригада и в Българското опълчение, IV дружина;
 90. Коста Иванов — от Карлово. След Освобождението жител на Пловдив;
 91. Коста Пейчев — от Котел;
 92. Коста Т. Зелков (Зелката) — от гр. Меджидия, Добруджа;
 93. Коста Тодоров — от Търново;
 94. Коста Стерев (Щерев) — от Ловеч. Бил и в четата на Филип Тотьо;
 95. Костаки… — от Русе. Убит при с. Вратарница;
 96. Къльо Попатанасов Василев — от Тетевен (1848—1916). Участвал и в Руско-българската бригада;
 97. Лайош Бочо — от Унгария;
 98. Лалко… — от София;
 99. Ламбро П. Недялков — от Свищов;
 100. Ламбро Шишманов Даскалчето — от Търново;
 101. Ленко Радов — от Радомир;
 102. Лука Марков — от с. Черни връх, Пиротско;
 103. Маноил Сотков;
 104. Манол Илиев — от Разложко;
 105. Марин Николов;
 106. Марин Тотев;
 107. Марин Хаджисемков — от Тетевен;
 108. Марко Томов — от Малешево, Македония;
 109. Мато Пешев — от Кюстендил;
 110. Миладин Стойков — от Малешево;
 111. Милан Борчаков (Барчев);
 112. Милош Здравков — от Скопско;
 113. Мино Пенюв — от София (или Софийско);
 114. Минко Колев — от с. Долно Върпище, Дряновско, убит;
 115. Мито Христов;
 116. Михаил Пройнов — от Лозенград;
 117. Михо Пройчов;
 118. Михаил П. Хашлаков — от Севлиево;
 119. Михаил Христов — от София;
 120. Младен Живков;
 121. Наум Стефанов;
 122. Недялко Стойков;
 123. Ненко Ранов — от Радомир;
 124. Никола Георгиев;
 125. Никола Георгиев (втори);
 126. Никола Дрелеков;
 127. Никола Антонов;
 128. Никола Дончев Маджаров;
 129. Никола Корчев — от Самоков. Участвал и в Българското опълчение;
 130. Никола Христов — от Прилепско;
 131. Никола Христов — от Скопие;
 132. Никола Пешов — от Македония;
 133. Павел Йотов — от Тетевен. Участвал и в Българското опълчение, II дружина;
 134. Паун Стефанов;
 135. Паун Янков — от Македония;
 136. Пенчо Димитров;
 137. Кара Панчо — от Македония;
 138. Петко Минчев — от с. Велковци, Габровско;
 139. Петко Шишманов — от Пирот;
 140. Петко Карапанчов — от Турно Северин;
 141. Петър Димитров;
 142. Петър Константинов (Костадинов) — от Сливен;
 143. Петър Константинов – от гр. Кубрат, Разградско;
 144. Петър Минков;
 145. Рашко Георгев — от Скопско;
 146. Рубер Хамер — от Унгария;
 147. Руси Стоянов;
 148. Сава Димитров;
 149. Симеон Христов;
 150. Симо Савов — от Куманово;
 151. Сотир Иванов;
 152. Сотир Иванков;
 153. Спас Илиев — от Малешево;
 154. Спиро Попов — от Малешевско
 155. Станко Паунов — от Прилепско;
 156. Станко Дочев;
 157. Станчо Стоянов;
 158. Станьо Маринов — от Тетевен;
 159. Стефан Станков;
 160. Стефан Стойков — от с. Черни връх, Пиротско;
 161. Стефан Стоянов — от Малешево;
 162. Стойко Дочев;
 163. Стойко Стоянов — от Малешево;
 164. Стойко Тенев;
 165. Стою Филипов Комитата — от Чирпан. Бил и в четата на Панайот Хитов през същата война и в Българското опълчение, VI дружина;
 166. Стоян Тенев Проданов — от Казанлък, убит;
 167. Стоян Станков — от Прилепско;
 168. Петко Неделков;
 169. Тодор Българов — от Тетевен;
 170. Тодор Манолев — от Малешево;
 171. Тодор Тодоров;
 172. Тодор Филипов;
 173. Тома Тодоров;
 174. Тотьо Маринов — от Тетевен;
 175. Трендафил Костов;
 176. Филип Георгев — от Куманово;
 177. Филип Пенчов — от Ботевград;
 178. Холеш Моро — от Унгария;
 179. Христо Антов — от Скопие;
 180. Христо Георгиев;
 181. Христо Дюгмеджиев — от Самоков;
 182. Христо Казалмушев — от Казанлък;
 183. Христо Костов — от Македония;
 184. Христо Котев;
 185. Христо Менчов;
 186. Христо Минчев — от с. Велковци, Габровско;
 187. Христо Милчов — от Габрово;
 188. Христо Михайлов;
 189. Христо Пенчов;
 190. Христо Цанчев — от Котел;
 191. Цаню Панов;
 192. Цаню Паунов — от Македония;
 193. Цветко Неделков;
 194. Яким Христов — от Струга. Взводен командир в четата. Участвал и в четата на Ильо Марков и през същата война и в чети в Освободителната война и Кресненското въстание;
 195. Янко Софиянеца — от София;
 196. Янко Стефанов — от Македония.

Лит.: Братанов, Хр. Цит. съч., 2—6; № 1291, 13 авг. 1926, 2—7;
Колев, Т. Цит. съч.;
Македонски, Хр. Записки…, 1852—1877. С., 1896;
Цончев, П. Цит. съч., с. 358;
Четите в Кладово. Бележки от войводата Хр. Н. Македонски, намерени в архива на Ив. П. Хр. Кършовски. — Елен. зашита (Елена), 2, № 77, 24 септ. 1927;
Яким Христов — Ил. Илинден, 5, 1933, № 9—10, 19-21;
НБКМ-БИА, II А 9387, п. д. I 745; п. д. II 328.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов