Чета на Иван Соколов

Тя е една от първите създадени в Панагюрище въстанически чети. Задачата й била свързана главно с отбраната на града от турските сили, но тя взела участие и в сраженията при с. Стрелча, в посока на Пазарджик, при Чиряш- ка река, под Кукла, Балабанова кория и др.
Издирени са имената на следните участници в четата на Иван Соколов:

 1. Иван Вълчев Соколов – роден в с. Върба, Радомирско. Учител. Учствал и във Втората българска легия от 1867-1868 г. Хилядник в Априлското въстание в Панагюрище. След Освобождението офицер в българската армия;
 2. Андон Неделев Зяпков – роден в с. Поибрене, Панагюрско;
 3. Бойно Ганчев – от Панагюрище;
 4. Васил Стефанов Хамбарски – роден в с. Баня, Панагюрско, осъден;
 5. Атанас Христосков Колчаков – от с. Долно Левски, Панагюрско; заловен и хвърлен в Пазарджишкия затвор;
 6. Георги Митов Щулеков – от с. Елшица. Осъден на смърт, амнистиран;
 7. Георги Стефанов Тухчиев – от Панагюрище;
 8. Гене Иванов Кюркчията – от с. Церово, Пазарджишко;
 9. Димитър Иванов Дже- велеков – от с. Долно Левски;
 10. Димитър Томев Бакърджиев – от Панагюрище;
 11. Добри Нешов Пашов – от с. Долно Левски;
 12. Игнат Николов – от с. Елшица, Панагюрско;
 13. Илия Димитров Мухлев – от Панагюрище. Бил и в четата на Г. Бенковски;
 14. Илия Петров Чолаков – от с. Долно Левски;
 15. Коста Бързеков – от Панагюрище;
 16. Найден Николов Ломбаслийски – от с. Церово, Пазарджишко. Осъден;
 17. Хаджи Ненко Иванов Михайлов – от с. Елшица, осъден;
 18. Никола Величков – от Панагюрище, осъден;
 19. Никола Иванов Длъжнеков – от Панагюрище;
 20. Нато Стойчев Ботанаков – от с. Долно Левски;
 21. Павел Захариев Койчев – от Панагюрище. Бил и в четата на Иван Орчо;
 22. Павел Николов Делирадев – от Панагюрище. После бил и в четите на Иван Орчо и Г. Бенковски;
 23. Павел Симеонов Хаджисимеонов – от Панагюрище. Осъден;
 24. Панчо Ненчов Цуцеков – от Панагюрище;
 25. Петър Павлов Гяву- ров – от с. Долно Левски;
 26. Рад Стоянов Юруков – от Панагюрище, убит;
 27. Стойко Цоков Писков – от с. Свобода, Пловдивско, жител на с. Цар Асен, Пазарджишко;
 28. Ради Делиниколов – от Панагюрище. Осъден и заточен;
 29. Стойко Стоянов Цоцорков – от Панагюрище;
 30. Стоян Пъков – от Панагюрище, стотник в четата;
 31. Стоимен М. Дулчов ~ от с. Сбор, Пазарджишко. Осъден и заточен;
 32. Тодор Дойчев Шулеков – от с. Елшица, убит;
 33. Траян Иванов Полизанов – от с. Блатница, Пазарджишко. Осъден;
 34. Христоско Павлов Гя- вуров – от с. Долно Левски. Хвърлен в Пазарджишкия затвор.

Лит.: НБКМ–БИА, II В 6427; п.д. 1704 б.п.; п.д. 1034 б.п.; п.д. II 1221; п.д. II 1161; п.д. I 2108; п.д. 1285 б.п.; п.д. I 2108; п.д. 1700 б.п.; п.д. 1620 б.п.; п.д. 1768 б.п.; п.д. II 1030; п.д. I 165, п.д. I 163; п.д. I 2017; п.д. 1558 б.п.; п.д. 608 з.п.; п.д, 1 1940; ф. ПШ-И-6423.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов