Въстаническа чета на Христо Петров

Създадена е на 1 май 1876 г. по указание на члена на Габровския революционен комитет Тотьо Ив. Хаджидосев. Съставена била от 30-40 въстаници, повече от колибите Тодоровци, Ильова, Богдановци, Баланите и Генчовци.

Четата предвождал Христо Петров от Габрово. Тръгнала от с. Тодоровци.
Съгласно плана тя трябвало да отиде на сборния въстанически пункт в Соколския манастир над Габрово, но по неизвестни причини не сторила това.
Укрепила се в м. Кръста и стояла там до 8 май, след което отишла в с. Новата махала и се присъединила към Тревненската чета на Христо Патрев.

Лит.: Гъбенски, Хр. и П. Цит. съч., 193-195.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов