Чета на Никола Николов

Четата излязла от с. Поибрене, Панагюрско, на 20 април 1876 г. По тече­нието на р. Тополница се отправила за с. Петрич, Пирдопско. От Петрич на 21 април четата, водена от Никола Николов, влязла в с. Смолско, Пирдопско, но през нощта се върнала в Петрич. На 22 април заминала за вр. Харамиовец, където се събрали около 50 въстаници. На 23 април, в намален състав от 9 човека, четата поела за с. Голяма Раковица, а оттук — за махалите на с. Вака­рел, Ихтиманско. Тя навлизала и в махалите Бърдо и Бузековци около Вака­рел. Липсват сведения за по-нататъшните й прояви.

Знаят се имената на следните участници в четата:

  1. Никола Николов – от с. Поибрене, Панагюрско – предводител на четата;
  2. Георги Н. Зяпков;
  3. Никола Ангелов;
  4. Никола Търкаланов – после в четата на Г. Бенковски;
  5. Саво Камберов;
  6. Станчо Каменчанина – от с. Каменица, Пирдопско;
  7. Стоян Гатов;
  8. Стоян Болчев;
  9. Тодор Петров.

Лит.: НБКМ-БИА II А 8533; п.д. II 1167

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов