Доброволческа рота на Михаил Кирков

Създадена е на основата на доброволческата чета — „волентирски отряд“ на Павел Грамадов, формирана в Галац в края на 1853 — началото на 1854 г.
След престой в Измаил няколко месеца през август 1854 г. ротата била изпратена в Одеса, за да се зачисли към Украински егерски полк.
В ротата имало 123 доброволци, от които 33 власи и останалите 90 души българи.Участници в ротата (без влашките доброволци):
1. Подпоручик Михаил Кирков — командир на ротата;
2. Свещеник йеромонах Амфилохий Михайлов;
3. Фелдфебел Тодор Стефанов;
4. Александър Златев;
5. Александър Николов;
6. Ангел Пешев;
7. Ангел Симеонов;
8. Андрей Ганев;
9. Андрей Иванов;
10. Андрей Попов — унтерофицер;
11. Апостол Петров;
12. Атанас Димитров;
13. Атанас Евстигнеев;
14. Васил Драгиев;
15. Велико Павлов;
16. Георги Великов;
17. Георги Драганов;
18. Георги Конофас;
19. Георги Михайлов;
20. Гица Иванов;
21. Димитър Георгиев;
22. Димитър Дебовски — от с. Дебово, Никополско.
23. Димитър Николов;
24. Жельо Димитров;
25. Иваница Анакиев;
26. Иван Георгиев;
27. Иван Георгиев — 2;
28. Иваница Костов;
29. Иван Кръстев;
30. Иван Попов;
31. Иван Раданов;
32. Иван Теохаров;
33. Иван Чугай;
34. Калин Драганов;
35. Константин Атанасов;
36. Константин Наумов;
37. Константин Трандафилов;
38. Костаки Воскидович;
39. Костаки Николов;
40. Лазар Кънчев;
41. Лукян Дамянов;
42. Марин Атанасов;
43. Марин Иванов;
44. Мина Йонов;
45. Михаил Петров;
46. Михаил Стоянов;
47. Моню Спасов;
48. Никодимко Габров — унтерофицер;
49. Никола Върбов (Верба) — от Русе;
50. Никола Димов;
51. Никола Иванов;
52. Никола Николов;
53. Никола Попов;
54. Никола Христов — унтерофицер;
55. Николай Ангелов;
56. Петър Гергински;
57. Петър Иванов;
58. Петър Райнов — 1;
59. Петър Райнов — 2;
60. Петър Стоянов;
61. Петър Филипов;
62. Петър Янков;
63. Първан Ганев;
64. Първан Матеев;
65. Първан Славев;
66. Симеон Лилов;
67. Симеон Максимов;
68. Сотир Петров;
69. Стефан Радов;
70. Стойко Иванов;
71. Стойко Марков;
72. Стойко Стоянов;
73. Стоян Гицов;
74. Стоян Димитров;
75. Стоян Петров;
76. Танас Апостолов;
77. Танас (Тарас?) Калинов; 78. Танас Николов;
79. Танас Петков — Танас Точка;
80. Тодор Енев;
81. Тодор Кирчев;
82. Тодор Христов;
83. Христо Найденов — от гр. Клисура, Пловдивско;
84. Христо Петров; 85. Христо Радоев — унтерофицер;
86. Цаню Иванов;
87. Цветко Христов;
88. Цветко Марков;
89. Янко Манолов — унтерофицер.

Лит.: Тодорова, М. Българските доброволци…, 391—440.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов