Георги Раковски

Георги Раковски

„С надежда, че щете послуша тия спасителни за вас речи и щете престане отсега нататък занапред да се селите или разбегвате по чужди земи, оставам ваш съотечественик, молитвующ ви здраве и вразумление от Бога.“

„Нека всеки запише дълбоко в сърцето си: свобода или смърт!“

„Вероизповедният въпрос е днес за нас най-голямото дело, което трябва да занимава всекиго българина. Борбата пак започва, борба, която ще реши победата, борба, от която зависи смъртта или животът на българската народност!“

„Тия пари, що ви обещава и ви дава сега лукавото руско правителство, за да ви измами, са нищо при такива потребности и нужди, които ви чакат тамо, и те се твърде лесно разносят. С тех пари Русия ще ви завърже с железни вериги тъй силно, щото като станете нейни черни робове, ще ги заплащате вие и потомците ви с кръвта и с живота си!“ (1863 „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“)

„Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа…“

„Всякога Русия ни е лъгала.“
„Истина  се  никоги  не  покрива  за  всегда;  тряба  един  добър  ден  да  я  извади  на  бял  свят !“