Книги за Васил Левски – нови издания

Левски: Другото име на свободата

Левски: Другото име на свободата

Автор: Пламен Павлов
Издателство: A&T-Publishing
Година на издаване: 2018
Брой страници: 416

„…От години едва ли не е норма да се говори как Левски не трябва повече да е „икона“, а да бъде възприеман от гледна точка на човешките му достойнства и слабости. Витиеватите конструкции на тема „човекът Левски“, напъните за неговата „демитологизация“, изрази от рода на „необикновен със своята обикновеност“ (или обратното?) не ни помагат особено да вникнем в същността на феномена Левски. И се надяваме, че читателят на тази книга ще проумее истината – този „един син“ на България, ако цитираме Ботев, надхвърля представите ни за обикновен човек. И дори за търсения от Ницше и нашия Пенчо Славейков „свръхчовек“… Такава е истината за истинския Левски, за истинския човек.“


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир

Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир.JPG

Автор: Дора Чаушева, Виктор Комбов – съставители
Издателство: Златен змей
Година на издаване: 2020
Брой страници: 96

Това издание на Национален музей „Васил Левски“ включва откритите през 2018 г. в Османския архив към Дирекция на държавните архиви при Президентството на Република Турция (Истанбул) неизвестни досега архивни материали, свързани със залавянето на участниците в Арабаконашкия обир, организиран от Димитър Общи през септември 1872 г., а след това и на самия Васил Левски, как и на съдебно-следствените действия срещу тях. Документите са общо 16 – от тях 11 на османотурски език от периода 1/13 ноември – 2/14 декември 1872 г., които са част от официална кореспонденция на османските власти, а 5 са на български език – заловени документи на революционната организация. Изключително ценна е и откритата фотография на Апостола, по която той е издирван в края на 1872 г.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

По следите на Левски и БРЦК: нови османски документи

По следите на Левски и БРЦК нови османски документи.JPG

Автор: Орлин Събев, Дора Чаушева, Виктор Комбов, Ашкън Коюнджу
Издателство: За буквите – О писменехь
Година на издаване: 2020
Брой страници: 228

Документите, публикувани тук, са за дейността на Апостола и Българския революционен централен комитет (БРЦК) и разкриват ценна информация за съдебния процес, воден от Османската империя срещу участниците в „съзаклятието“.
Книгата ни предлага „нов превод на султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Васил Левски и Димитър Общи“. Преводът на всички документи е на проф. Орлин Събев, а в изданието участват още проф. Пламен Митев, Дора Чаушева, Виктор Комбов и турските историци Ашкън Коюнджу и Дженгиз Йолджу.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски. Документи в 2 тома

Том 1: Факсимилно издание на документите

Васил Левски. Документи - Том 1 Факсимилно издание на документите

Том 2: Автентичен текст. Исторически коментар

Васил Левски. Документи - Том 2  Автентичен текст. Исторически коментар.JPG

Автор: ОК „Васил Левски“,
Издателство: Златен змей
Година на издаване: 2009
Брой страници: 664 + 332

Общобългарски комитет “Васил Левски” и НБ “Кирил и Методий”
Най-пълното издание на документалното наследство на Апостола.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левский /Дяконът/

Васил Левский Дяконът - Георги Кирков.JPG

Автор: Георги Яковлев Кирков
Издателство: Анико
Година на издаване: 2017
Брой страници: 41

Георги Яковлев Кирков (1848-1929)
„Със своята многогодишна борба за свобода той остави в потомството неизгладен споменик.
Докле съществува българский народ името на тоя народен предтеча ще се споменува с благоговение и името Левский ще служи символ на самоотвержение и самопожертвувание за общето благо.
И така, нека възсъединим гласът си синца и да поменем българский борец за неговите заслуги. Вечная памят!“

С тези думи Георги Яковлев Кирков, един от видните строители на съвременна България, преди 135 години завършва първата биография на Апостола на българската свобода Васил Левски. С тази малка книжка, написана за няколко часа, тогавашният помощник на софийския губернатор е целял не само да запознае сънародниците ни с живота и делото на най-великия българин, но и да се довърши построяването на занемарения паметник на Апостола.
Тази сензационна книжка, написана въз основа на разказите на съвременници и съратници на великия българин, когато споменът за него е все още жив, ще даде модела и структурата на всички следващи биографии на Васил Левски, но тя завинаги ще остане първата негова биография. Захарий Стоянов, Стоян Заимов, Филип Симидов и следващите биографи на Апостола ще продължат започнатото от Георги Я. Кирков.
Цочо Билярски и Никола Григоров


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски – живот, дела, извори.

Том 1- Извори

Васил Левски - живот, дела, извори. Том 1- Извори

Автор: Димитър Страшимиров
Издателство: Изток-Запад
Година на издаване: 2014, второ издание
Брой страници: 352

Том 2 – Извори

Васил Левски - живот, дела, извори. Том 2 – Извори

Автор: Димитър Страшимиров
Издателство: Изток-Запад
Година на издаване: 2015
Брой страници: 488

Васил Левски – този „нечут характер“, както го характеризира Ботев, „син на нощта, на пустинята, на премеждията“, както ни говори за него Вазов, този необикновен, велик син на нашата земя умееше да наднича далеч в бъдещето на своя народ, да бъде навеки негов съвременник. Оттук и безспорната висота, на която се издига – висотата на последователен, велик български революционер.
А това е българинът, който в писмото си до Панайот Хитов разкрива себе си, смисъла и съдържанието на своя живот като казва: „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само себе си.“

Всички книги за Левски обаче почиват де повече, де по-малко върху смътно запазени спомени от онова време. Аз разделих моята работа на две части: извори и биография. Биографията ще почива върху тези писмени документи, които давам сега.

Димитър Страшимиров


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски. Документално наследство

Васил Левски. Документално наследство

Редактирали: Кирила Възвъзова и Николай Генчев
Издателство: Наука и изкуство
Година на издаване: 1973
Брой страници: 348

Юбилейно издание по случай 100 години от гибелта му.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Левски

Левски - Яна Язова

Автор: Яна Язова
Издателство: Изток-Запад
Година на издаване: 2003
Брой страници: 754

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Романът „Левски” е първи том от трилогията „Балкани” на Яна Язова, когото тя нарича „моята Библия“. Той е и главната причина писателката да бъде убита, след което оригиналът е задигнат. Това не е книга за патетичния героизъм. Няма го патосът на Вазовите стихове, няма разнищването на многобройните документални поредици, проследяващи всяка стъпка и грешка на Левски, опитващи се да го покажат като обикновен човек или като почти свръх-герой. Тук Апостола дори не е основният персонаж, участващ във всички важни случки, но е представен с такава пълнота и завършеност, с каквато са го усетили малцина от хората, които са го срещали приживе.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Апостолът на свободата

Апостолът на свободата Мерсия Макдермот.

Автор: Мерсия Макдермот
Издателство: Труд
Година на издаване: 2018
Брой страници: 368

„Апостолът на свободата“ е една от най-вълнуващите книги, писани за Васил Левски. Английската писателка Мерсия Макдермот, при престоя си в България, остава пленена от делата на Апостола и ги описва по един романтично-поетичен, но същевременно достоверен начин. Книгата на Мерсия Макдермот излиза през 1967 година от авторитетното лондонско издателство „Джордж Алън енд Ъндин“ на английски език. От 1970 година, когато е първото издание на български език, до днес „Апостолът на свободата“ е преиздавана няколко пъти. Книгата е преведена на български от Иван Градинаров.

„За мен Левски не е личност, позната от най-ранните ми години, а внезапно откровение, ослепяваща светлина, която изведнъж озари живота ми. Левски не е поетична измислица – той е жив човек от плът и кръв. Малко са народите, които имат такива герои.“

Мерсия Макдермот

Английската българистка Мерсия Макдермот е доктор на историческите науки, чуждестранен член на Българската академия на науките, почетен доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, почетен професор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, носител на Паисиева награда.
Издала е следните книги: „A History of Bulgaria 1392-1885” (1962), ,,The Apostle Of Freedom” (1967) , „Апостолът на свободата“ (1970,1973,1977), „Свобода или смърт. Биография на Гоце Делчев“ – на английски и български език (1978, 1979, 1980), „За свобода и съвършенство. Биография на Яне Сандански“ (1987) и „Български народни обичаи“ – на английски език (1998).


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски. Документален летопис 1837-1873

Автор: К.Възвъзова-Каратеодорова Сдр.Ненова и В.Тилева
Издателство: Петър Берон
Година на издаване: 1987
Брой страници: 338

Документалният летопис за живота и делото на Васил Левски не е биография, но в него е проследен целият жизнен път на великия българин…
Документалният летопис за живота и делото на Васил Левски не е биография, но в него е проследен целият жизнен път на великия българин, изследвана е и е представена епичната дейност на Апостола за спасението на отечеството от чуждото иго. Съдбата на героя е очертана в кратки статии, подредени по хронологичен принцип, като цялата информация е изведена от възможно най-достоверните архивни и библиографски източници. Под всяка статия са посочени и съответните документи, писма, издания и други извори, от които са извлечени конкретните сведения. Летописът е снабден и с изчерпателен справочен апарат.
Това първо по рода си издание е предназначено за всички читатели, които тачат светлата памет на Левски то ще бъде от голяма полза и за специалистите – историци, археографи, филолози, българисти и други.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски

Васил Левски - Николай Генчев

Автор: Николай Генчев
Издателство: Изток-Запад
Година на издаване: 2011
Брой страници: 248

В тази книга известният учен Николай Генчев разкрива още веднъж непреходното историческо значение на великия българин чрез неговите идеи, апостолско дръзновение и граждански подвиг. Първата част е написана на основата на стари проучвания на автора.
Във втората част, същинският принос на автора, се търси отговор на въпроса защо Левски е избран и канонизиран като герой и главен мъченик на българската история. Проследява се официалната литературно-публицистична оценка на неговото дело. Специално внимание се отделя на народното преклонение пред Апостола. Като фон са разгледани и ключови проблеми на българската история и народопсихология.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски /Дяконът/

Васил Левски Дяконът - Захарий Стоянов

Автор: Захарий Стоянов
Издателство: Хермес
Година на издаване: 2017
Брой страници: 208

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Една непреходна книга за Апостола на свободата

Първото издание е в далечната 1883 г., отпечатано в Източнорумелийската печатница на Едуар Дионне. Заедно с това тя е първата българска биография на Апостола, първо докосване до истинския профил на големия български революционер и демократ Васил Левски. През очите на един жив участник в националноосвободителните борби, какъвто е Захарий Стоянов, е описан автентичният образ на Апостола, с неговите митарства и премеждия в поробеното ни отечество. Като романтичен герой той обикаля и буди съотечествениците си от робския унес, за да увисне безсмъртен на бесилото. Такъв е Васил Левски (Дяконът) на Захарий Стоянов. Такъв си остава в учебниците и в народната памет.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Публичният образ на Васил Левски

Медийни полемики и обществени дебати

Публичният образ на Васил Левски

Автор: Ивайло Христов
Издателство: Зов-Комерс
Година на издаване: 2017
Брой страници: 360

Книгата проследява посмъртната съдба на Апостола в българското национално съзнание. Разкрит е начинът, по който се формира и променя представата за Левски, каква е ролята му в българската история и душевността на нашия народ, какъв е фокусът, през който различните епохи и идеологии четат наследството му, има ли мостове и приемственост между тях. Защото, независимо от идейните и естетически предпочитания на авторите (няма значение дали те са учени, журналисти или творци на изящната словесност) всички търсят „своя Левски“ – тенденция, която не се наблюдава при нито една от другите значими фигури в националния исторически пантеон. И не на последно място, защо българският народ избира именно Левски, а не Ботев, Каравелов, Раковски, Стамболов, или пък някой от средновековните владетели за свой върховен национален герой. Защо точно в Левски се концентрира всебългарската почит?


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Делата на Васил Левски – известни и неизвестни

Делата на Васил Левски - известни и неизвестни

Автор: Румен Москов
Издателство: Даниела Убенова
Година на издаване: 2019
Брой страници: 320


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Дълг и чест: Васил Левски

Дълг и чест: Васил Левски

Автор: Константин Косев
Издателство: Захарий Стоянов
Година на издаване: 2017
Брой страници: 152

В поредицата си „Дълг и чест“ издателство „Захарий Стоянов“ представя книгата на Константин Косев – „Дълг и чест: Васил Левски“.

„В тази книга, драги читателю, ти се срещаш с обичания от всинца ни Васил Левски, комуто съдбата отреди безсмъртие във вечността. Нему равен друг нямаше – твърдяха съвременниците му, той е уникално историческо събитие, истинско чудо на природата, сравнимо само с Иисус Христос. Акад. Константин Косев в тази книга представя Левски като еманация на българския възрожденски дух, като всепризнат лидер на националната революция и то лидер с мисионерско значение, който се нарежда сред световните явления в историята на човечеството.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски и възкресението на българския народ

Васил Левски и възкресението на българския народ

Автор: Акад. Константин Косев
Издателство: Захарий Стоянов
Година на издаване: 2012
Брой страници: 80 стр.

Още приживе, когато изгражда темелите на вътрешната организация в страната,
Левски изпитва известни съмнения и терзания – дали, когато настъпи решителният миг на бунта, българите ще проявят достатъчно кураж, дързост, воля и издръжливост, за да понесат както подобава съдбовните изпитания?
Може би тъкмо поради тези негови тревожни съмнения в тефтерчето му фигурира загадъчният въпрос – народе ????. Българският народ му отговори през април 1876 година по достоен начин, но за жалост Левски нямаше как да узнае отговора му и да види добрата сетнина от своето знаменито творение – Вътрешната революционна организация.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски. Апостол на свободата

Васил Левски. Апостол на свободата - Велин Аргатски

Автор: Велин Аргатски
Издателство: Витал
Година на издаване: 2011
Брой страници: 110


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Публичният образ на Васил Левски

Медийни полемики и обществени дебати

Публичният образ на Васил Левски.JPG

Автор: Ивайло Христов
Издателство: Зов-Комерс
Година на издаване: 2017
Брой страници: 360

Книгата проследява посмъртната съдба на Апостола в българското национално съзнание. Разкрит е начинът, по който се формира и променя представата за Левски, каква е ролята му в българската история и душевността на нашия народ, какъв е фокусът, през който различните епохи и идеологии четат наследството му, има ли мостове и приемственост между тях. Защото, независимо от идейните и естетически предпочитания на авторите (няма значение дали те са учени, журналисти или творци на изящната словесност) всички търсят „своя Левски“ – тенденция, която не се наблюдава при нито една от другите значими фигури в националния исторически пантеон. И не на последно място, защо българският народ избира именно Левски, а не Ботев, Каравелов, Раковски, Стамболов, или пък някой от средновековните владетели за свой върховен национален герой. Защо точно в Левски се концентрира всебългарската почит?


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски

Васил Левски-Камен Калчев

Автор: Камен Калчев
Издателство: Отечество
Година на издаване: 1987
Брой страници: 83


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк