Старопечатни книги за Васил Левски

Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му

Автор: Захари Стоянов
Издателство: Т.Гатев
Година на издаване: 1883
Брой страници: 137

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му

Това е първата биография за Левски и е книгата, за която вероятно най-дълго е събиран архивния материал. Едно автентично произведение, чиято цел е да разкаже за живота и делото на непреходната личност на Апостола.  По думите на редица изследователи, това е най-разпространената и най-бързо продадена за времето си книга. Интересът към личността и делото на Левски започва още веднага след оня злокобен 18 февруари 1873 г.  и в  навечерието на седемдесетгодишнината от смъртта му, вече има няколко биографии за него: от Стоян Заимов, Никола Станев, Ст. Чилингиров, Людмил Стоянов, научния труд  на Д. Т. Страшимиров, една от най-хубавите на Ив. П. Орман-джиев, двутомния биографичен роман на  Цв. Минков и др. Но въпреки всички тях, въпреки незабравимите страници, които написа за Апостола Иван Вазов, по предания на Ив. Грозев, единствената биография на Левски, която винаги ще се чете и никога с нищо няма да бъде заместена, си остава тази на Захари Стоянов. Първото издание на книгата излиза през 1883 г. в Пловдив, а гордост за РБ ”Христо Смирненски” – Плевен, е, че притежава нейното третото издание от 1940 г. с предговор от Цв. Минков и четвърто критично издание под редакцията на Стефан Каракостов.


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски – Дяконът

Автор: Стоян Стоянов Заимов
Издателство: Хр. Олчев
Година на издаване: 1895
Брой страници: 167

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски – Дяконът - Ст.Заимов
Васил Левски – Дяконът – Ст.Заимов. 1895

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски – Дяконът

Автор: Стоян Стоянов Заимов
Издателство: Книгопеч. и Литогр. на Янко С. Ковачев
Година на издаване: 1895
Брой страници: 172

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски – Дяконът - Ст.Заимов 1895
Васил Левски – Дяконът – Ст.Заимов 1895

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски – Дяконът

Автор: Стоян Стоянов Заимов
Издателство: Хр.Олчев
Година на издаване: 1897
Брой страници: 204

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски – Дяконът - Ст.Заимов 1897
Васил Левски – Дяконът – Ст.Заимов 1897

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски

Автор: Стилиян Хаджидобрев Чилингиров
Година на издаване: 1923
Брой страници: 33

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски - Стилиян Хаджидобрев Чилингиров
Васил Левски – Стилиян Хаджидобрев Чилингиров 1923

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски

Автор: Станев, Никола Ботев
Година на издаване: 1923
Брой страници: 212

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски - Никола Станев
Васил Левски – Никола Станев 1923

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Дякон Игнатий Васил Иванов Левски

Автор: Данаил Кацев-Бурски
Издателство: в. Младежка илюстрация
Година на издаване: 1924
Брой страници: 65

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Дякон Игнатий Васил Иванов Левски - Данаил Кацев-Бурски
Дякон Игнатий Васил Иванов Левски – Данаил Кацев-Бурски

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски-Дяконът: Живот и революционна дейност

Автор: Иван Г. Клинчаров
Издателство: Печатница Родопи
Година на издаване: 1924
Брой страници: 99

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски-Дяконът: Живот и революционна дейност
Васил Левски-Дяконът: Живот и революционна дейност
Иван Г. Клинчаров 1924

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Левски пред Къкринската голгота. История и критика

Автор: Димитър Т. Страшимиров
Издателство: Факел
Година на издаване: 1927
Брой страници: 129

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Левски пред Къкринската голгота. История и критика
Левски пред Къкринската голгота. История и критика
Д.Страшимиров 1927

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Васил Левски

Автор: Димитър Т. Страшимиров
Издателство: Национален комитет Васил Левски
Година на издаване: 1929
Брой страници: 757

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Васил Левски - Димитър Т. Страшимиров
Васил Левски – Димитър Т. Страшимиров 1929 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски

Връзка за преглед/изтегляне на книгата в електронен вариант – линк

Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски
Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски
Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк