Никола Сръндак

Този войвода бил родом от с. Горни Душник или гр. Ниш. Той взел живо участие в Нишкото въстание и командвал отделен въстаннически отряд, към който присъединил и своите 1 000 души въстанници от Видинския санджак. При село Еминова Кутина, на Кутинската река, той дал генерално сражение на арнаутските пълчища на Пери бей, но бил разбит от многочисления и по-добре въоръжен неприятел, след което избягал в Сърбия. След това той често преминавал във Видинско, организирал чети и облегчавал грозната участ на своите братя. През м. април 1848 г. той, с една чета от 15 души, организирана в Сърбия, се готвил да замине отвъд Тимок, но сръбското правителство щом узнало за това му намерение, веднага го арестувало, оковало във вериги и го хвърлило в затвора на гр. Алексинац, където, по всяка вероятност и свършил своя живот.

източник: vidin-online.com, връзка към цялата статия – линк