Щерю войвода

Щерю воевода Щерю Певтичев е роден в село Бяла, Варненско около 1815-1818 г. За този юначен българин се разказват легенди. Според една от тях той започнал да действа сам, като се криел в гората Буласъкър край селото около 1840 г. По-късно с него тръгнал сродник от близото село Курукьой и около тях се събрала малка дружина, която бродела из Източна Стара планина до Черно море. Щерю воевода наказвал народните изедници и разбойнически шайки. Народът особено се страхувал от получилия кървава слава разбойник Чоляк Мустафа. Войводата се опитал с хитрост да унищожи шайката му и да убие разбойника, но не успял. При второто сблъскване между хайдути и разбойници Щерю воевода бил смъртно ранен, турците отрязали главата му ия изложили в селото му, а тялото му изгорили. Това станало през 1856 г. Според друга версия Щерю воевода още през 1837-1838 г. се подвизавал като хайдутин във Варненско с неговия другар Кара Иван. Те обирали богатите турци, а тези които измъчвали мирното население – убивали. Понякога минавали и в Добруджа, достигали до Бабадагските гори. По-късно се присъединил към дружината на Димитър Калъчлията. След залавянето на воеводата, начело на дружината застанал Щерю.

През 1860 г. четата наказва чорбаджи Ангел от село Ала Клисе, днес село Църква, Балчишко. През ранното лято на същата година дружината била разбита от редовна турска войска, а а воеводата Заловените живи хайдути били откарани в Русе и Шумен, за да бъдат съдени. От протокола на Шуменския мезлиш се узнават имената на Димитър Калъчлията и Щерю воевода. От телеграма на валията на Туна вилает до шуменския каймакамин от 20 юли 1860 г. узнаваме за гибелта на Щерю воевода.

източник: 300 български воеводи 30 бунта и въстания против турското робство, автор Тодор Чомпалов


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Щерю Певтичев – други имена Щерю войвода, хайдут Щерю, Щерион Певтичев

роден: гр. Бяла, варненско 1815 г. починал: 1860 г.

Щерю Певтичев обирал само турци, в отговор на турски разбойници, които обирали и убивали българите. С парите които взимал, купувал волове на бедните българи и им плащал данъците. Сестра му Зафира му носела храна и дрехи. При една среща със Солак Мустафа, Щерю Певтичев бил смъртоносно ранен. Солак Мустафа наредил да му отрежат главата и да му я набият на кол в един харман в село Горица. Жителите му били принудени да излязат и да я гледат, а тялото му било изгорено с няколко коли дърва. Източници: Държавен архив – Справка за с. Бяла Варненски окръг – без дата

източник: bg.wikipedia.org, връзка към цялата статия – линк


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Паметник на Щерю Певтичев /хайдут Щерю/

паметник на Щерю войвода в гр. Бяла

източник: www.byala.org, връзка към изображението – линк


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк