Стоян войвода

Стойко Димов Колев – Фучеджи

„Обкръжен, Стоян Войвода убил 14 башибозука, преди да умре“

Старозагорският комита предвождал чета през 1864 година, в която байрактар бил Хаджи Димитър. За Стоян Войвода от Стара Загора Захари Стоянов оставя ценно сведение – че е предвождал чета, в която е бил и Хаджи Димитър. Той пише: „В 1864 г. Хаджията станал байрактар и минал Дунава със Стоян войвода. Тая четица, която се състояла от 20 души, по препоръка на Раковски отивала в Търново, за да убие търновския владика предател, но не успяла…“ В Ботйовата чета старозагорският Стоян войвода се разболява скоро след стъпването на българския бряг. Наложило се да се укрие, а след това да догонва другарите си. Открили го – водило се неравно сражение и загинал в местността Прапор. Никола Кючуков пише: „Стоян войвода, който още при стъпването на българския бряг се разболя, оставихме там, като натоварихме един овчар да се грижи за неговото оздравяване и пазене.“ Това, че Стоян войвода загива наскоро след дебаркирането, е потвърдено и от една телеграма от май 1876 г. на „Нойе Файпрес“, която завършва с текста: „Заслужава да се отбележи един инцидент от Оряхово. Един изостанал въстаник беше преследван от турски войници и преди те да го хванат, паднаха 14 жертви.“ Явно, че се визира случаят със Стоян войвода. Да убие 14 башибозука би могъл само опитен революционер. В местността Пряпореца още навремето е бил издигнат паметник на Стоян войвода За Стойко Димов Колев – Фучеджи от Тулча участници в четата говорят за него като за млад, но опитен четник. Това ни кара да предполагаме, че е роден не по-късно от 1850 г. Бил ловък и подвижен, доста сръчен и си служел умело „с ножа“ (сабята). Споменава се не като Стойко Фучеджиев, а като Стойко Фучеджи, или „фучеджията Стойко“. Това изяснява професията му – „фучеджи“ означава „бъчвар“. Професията си упражнявал в Тулча, където се свързва с дейци на българското революционно движение. В онези години Тулча е с преобладаващо българско население. Имала е българска църква, училище и читалище.’ При преминаването си за с. Конгас Васил Левски се отбива в Тулча, но дали се среща със Стойко Фучеджи – не е известно. Стойко е бил в другарски отношения с Филип Тотю. Прославеният войвода ценял патриотизма му и не пропускал случай да го поздрави. От това приятелство са останали документи. Такова е писмото на Филип Тотю до Тома Хитров и до БРЦК от 9 май 1876 г. Под него войводата изрично посочва: „Поздравете г-на С. Димова от страна на Ф(илип) Тотю войвода.“ Хайдутувал не веднъж из Северна Добруджа, Стойко Фучеджи участва в цялостната подготовка на четата преди да се уточни, че неин войвода ще бъде не Филип Тотю, а Христо Ботйов.

източник: vestnikataka.bg, връзка към цялата статия – линк