Янко Софийски войвода

Янко Софийски воевода Той е военен ръководител при отбраната на Софийската крепост през 1382 г. Името му се среща в препис от доклада на завоевателя на София Индже Балабан до султан Мурад I (1319- 15.06.1389) и в хрониката на османския историк Саадeдин. За да сломят съпротивата на защитниците турците с хитрост пленяват воеводата Янко Софийски и го отвеждат в Пловдив. След отстраняването му отбраната отслабва и София е завладяна.

източник: 300 български воеводи 30 бунта и въстания против турското робство, автор Тодор Чомпалов


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Бан Янко (бан Янук, Янука)

защитник на София от османските турци в края на 14 век, е управител (наместник на цар Иван Шишман) в Средец и областта. Твърде е възможно под личността на бан Янко (според една кратка византийска хроника) в народната памет и епос да се крие трансилванският владетел Ян Хунияди, който през декември 1443 г. преминава с обединените християнски сили клисурата край Драгоман, освобождавайки София от османците. Други автори (напр. Йордан Андреев) го идентифицират с Цар Ясен (княз Иван Асен), по-голям брат на Иван Шишман.

Бан е средновековна феодална титла в България, Унгария и други страни в тази епоха.
Бан Янука е пленен от турците през 1385 г., според преданията, след предателство.

Източник: bg.wikipedia.org, връзка към цялата статия – линк


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Според  преданието  Индже  Балабан  бей  действително  си  послужил  с хитрост,  за  да  сломи  съпротивата  на  защитниците  на  София.  Той изпратил  в  града  един  потурнак  на  име  Узундже -Сундук,  опитен опитомител на соколи за лов. Узундже-бундук се представил за беглец от турците и се сприятелил с ръководителя на отбраната на града войводата Янко Софийски, наричан още в народните песни и предания бан Янко или Янука бан. Узундже Сундук увлекъл бан Янко на лов в гората извън София, където дебнела скрита турска засада. Плененият бан Янко бил докаран вързан пред стените на крепостта. Когато защитниците й видели своя войвода в турски ръце, те сами отворили портите на града.

Източник: София в миналото и днес (лекции), връзка към книгата – линк


Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк