Въстания и въоръжена съпротива

Въстание на Константин и (Фружин XV век)

Мариовска буна 1564-1565

Първо търновско въстание (1598)

Второ търновско въстание (1683)

Чипровско въстание (1688)

Карпошово въстание

Марино въстание

Въстание на Симеон Самоковски

Кочев набег

Габровско въстание (1810)

Българска земска войска (1810-1813)

Oтвъддунавското въстание на власи, българи и гърци 1821

Българска тайна революционна организация „Братство“ от (1825)

Въстание в Тракия (1829)

Знеполско (Трънско) въстание (1830)

Вълнения в Северозападна България (1833)

Първо пиротско въстание (1835)

Манчова буна

Върбаново въстание

Второ пиротско въстание (1838)

Въстания в Северозападна България (1833-1841)

Велчова завера (1835)

Нишко въстание (1841)

Браилски бунтове (1841-1843)

Пуйова размирица

Въстание в Северозападна България (1850)

Димитракиева буна (1856)

Въстание на Капитан Дядо Никола (1856)

Димитракиева буна (1856)

Първа българска легия

Хаджиставрева буна (1862)

Чети на Панайот Хитов и Филип Тотю

Втора българска легия

Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Старозагорско въстание

Априлско въстание (1876)

Разловско (Малешевско) въстание (1876)

Ботева акция (1876)

Сръбско-турска война (1876)

Каварненско въстание (1877)

Шопско въстание (1877)

Руско-турската (Oсвободителна) война (1877-1878)

Кресненско-Разложко въстание (1878-1879)

Демирхисарски заговор (1880)

Четническа акция на Македонския комитет (1895)

Горноджумайското (Джумайското) въстание (1902)

Илинденско-Преображенско въстание‎ (1903)