Браилска (трета) чета на кап. Васил Вълков

Под покровителството на руското правителство, въпреки че бил преследван от влашките власти заради организирането на Браилската чета от 1841 г., през 1843 г. кап. Васил Вълков пак се завърнал в Браила и веднага се заел с подготвянето на нова българска доброволческа чета. И сега целта била четата да премине Дунав, но при Свищов, след което да достигне Стара планина и да вдигне българския народ на въстание.
Управляващите във Влахия и местните власти в Браила отново се разправили с организаторите и участниците в четата: много от тях били заловени, осъдени на каторга в солниците, хвърлени в затворите и пр.

Издирени са имената на следните участници в тази трета Браилска чета:
1. Капитан Васил Вълков — предводител на четата, роден в Котел. Заловен, осъден, хвърлен като каторжник в солниците, където прекарал много години. Починал 1882 г.;2. Александър Димитров Червеноглу — кръчмар в Браила. Участвал и в първата чета на кап. Вълков. Осъден;3. Атанас Стойков — съден;4. Андрей Тодоров Дешов (1786—1868) — роден в Търново. Търговец и „вестир“ в Браила и Трансилвания. Участвал и в първата Браилска чета от 1841 г. Осъден на каторга;5. Барба Димитрие Георгиев — съден;6. Хаджи Васил Михайлович — живеещ в Браила, съден;7. Атанас Иванов — от Котел;8. Капитан Георги Димитров — жител на Браила;9. Димитър Стойков Буюклията — юрганджия;
10. Димчо Андреев — хлебар;
11. Желязко Петров — хлебар;
12. Иван Константинов Папазов — живеещ в Браила;
13. Уста Иван Андреев Баничарят — Браила;14. Иванчо Драгиев — тухлар в Браила;16. Капитан Никола Георгиев — Браила;17. Никола Филиповски. Роден в Силистра ок. 1796 г. Шивач в Браила. Участвал като доброволец и в Кримската война. През 1856 г. убит като предводител на въстаническата чета в Търновско;18. Пано Иванов Градинарят — Браила.19. Петър Иванов Гарафа (Горов). Роден в гр. Разлог, жител на Браила. Участвал и в Кримската война като доброволец — офицер в I дружина от Българския волентирски легион;20. Петър Колев — мелничар в Браила;21. Сава Събев Москов — от Браила, вероятно роден в Лясковец;22. Станчо Радов — жител на Галац;23. Стефан Бойов — юрганджия в Браила;24. Ставри Иванов (Йоанис) — грък, живеещ в Браила;25. Филип Габровеца Куриерът — роден в Габрово, жител на Браила.
Лит.: Велики, К. Цит. съч., с. 247, 250, 264.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов