Чети

1801
Чета на Николай Вучич

1802
Конна чета на Ротмистър Никич

1804
Чета на Кондо Бинбаши

Руско-Турска война от 1806-1812 Г.

1806
Смесена българска конно-пехотна чета
Отряд (чета) на Николай Вучич
Конен отряд на Ротмистър Никич
Чета на Хаджи Георги
Българска „Арнаутска“ команда на Атанас Недялков
Доброволческата чета на Георги Мамарчев
Нова българска „Арнаутска“ команда на Ротмиатър Шейнович
Гръцко-български легион
Конна чета на Драган Папазоглу (Попов)
Отряд (дружина) на Хайдут Велко
Черносръбски-български хусарски полк
Доброволческата конна команда на Георги Гузен

1810
Доброволчески отряд на старшина Нено
Конен отряд (полк) на Ротмистър Никич

1811

Конна българска доброволческа команда на Димитър Ватикиоти

Чета на Христо Кесякоглу (Кесяков)
Българска земска войска

1812
Конна чета (отряд) на Стоян Брусев

1814
Чета на Милко Петров (Петрович)
Гръцка завера и въстание от 1821 г.
Български доброволчески отряд на Ангел Гацо
Български доброволчески отряд на кап. Димитър Котирас
Български доброволчески отряд на кап.Нкола Пехливан
Чета на кап. Стоян – Индже войвода
Български доброволчески отряд на хаджи Христо

Руско-Турска война от 1828-1829 г.

1828
Чета на Бойчо войвода (Бойчо Цеперански) 1828
Чета на Генчо Къргов
Доброволчески отряд на капитан Георги Мамарчев
Чета на Детелин войвода
Чета на Дончо Ватаха
Чета на Милко Петров (Петрович)Конна чета (волонтерска команда) на Панайот Фокиано

1829
Чета на кап. Александър Хаджиоглу Габровли
Чета на кап. Алекси
Български доброволчески корпус
Варненска чета на Тодор Попов
Втора Варненска чета на Николай
Доброволчески отряд на Вълкан войвода
Чета на кап. Гамали
Чета на кап. Живко
Чета на кап. Иванчо
Чета на Йордан Ненов
Чета на кап. Мушмул
Чета на кап. Папазоглу (Попов)
Созополска доброволческа чета
Чета на Стоян Тюрюдията войвода
Чета на кап. Сулиоти
Български доброволчески чети от Ахтопол, Царево, Малко Търново, с. Зидарово и с. Юктепе
Чета (Въстаническа дружина) на Хаджи Георги

1835
Търновска въстаническа чета на Велчовата завера

1837
Въстаническа чета на Върбан Пенов

1840
Чета на Никола Сръндак (1840)

1841
Браилска чета на кап. Васил Вълков (1841)
Запланска въстаническа чета на Никола Сръндак (1841)
Чета на Никола Жеков
Въстаническа чета на Стоян — Чавдар Булибаша войвода
Чета на Станко Атанасов Бояджията

1842
Браилска чета на Георги С. Раковски

1843
Браилска (трета) чета на кап. Васил Вълков

1848
Чета на Никола Сръндак (1848)

1849
Чета на Никола Сръндак (1849)
Чета на Пуйо войводa

1850
Чета на Никола Сръндак (1850)
Берковска чета
Чета на Стоян — Чавдар Булибаша войвода (1850)
Чета на Станко Атанасов Бояджията (Станко Булибаша) (1850)
Въстанически отряд (чета) на кап. Кръсто
Добридолска въстаническа чета

1850-1857
Чети на Иван от с. Лехчево, Кара Стоян от с. Орешец, Ангел Кьопавия от Берковица и на Точо от Чипровци
Български доброволчески „волентирски“ чети и отряди в Кримската война 1853-1856 г.

1853
Чета на Бойчо войвода (Бойчо Цеперански)
Чета на Димитър Калъчлията (1853)
Чета на Павел Грамадов

1854
Доброволческа чета на кал. Васил Вълков
(Първи) български волентирски батальон
Цариградска чета на Георги С. Раковски
Доброволческа рота (чета, отряд, легион) на Павел Грамадов
Доброволческа рота на Михаил Кирков
Български доброволчески конен взвод (ескадрон) при Бугския улански полк
Тулчанска чета на Тодор Бончев
Чета на Тодор Велков
Доброволчески отряд (чета) на Цеко Петков войвода
Чета на Димитър Панов
Доброволчески отряд на Александър Хаджи
Втори български волентирски батальон

1855

Чета на Колю Добруджията

1856

Димитракева въстаническа чета
Въстаническа чета на кап. Дядо Никола
Чета на Христаки Хаджиниколов
Чета на Димитър Калъчлията 1856

1859
Чета на Панайот Хитов (1859)

1862
Първа българска легия в Белград
Чета на Панайот Хитов (1862)
Чета на Иван Марков
Габровска въстаническа чета
Търновска въстаническа чета на Хаджи Ставри
Чета на Тодораки Ряховчанина

1863
Чета на Панайот Хитов (1863)
Чета на Лальо войвода
Чета на Стоян войвода и Герго Капитански
Чета на Ильо Марков войвода (1863)
Чета на неизвестен войвода (1863)

1864
Чета на Коста войвода и Панайот Хитов
Чета на неизвестен войвода (1864)
Чета на Васил Главиняшки
Чета на Васил Ганчев Плевналията
Чета на Христо Македонски и Петър Стоянов
Чета на Хаджи Димитър (1864)

1865
Чета на Хаджи Димитър (1865)
Чета на Стоян Люцканов Папазов

1866
Чета на Видул Странски
Чета на Хаджи Димитър (1866)
Чета на Филип Тотьо (1866)

1867
Чета на Манол Реиз
Чета на Димитър Топалов
Подготовка на чета на Стефан Караджа
Тулчанската чета „Златна надежда“
Чета на Васил Ганчев Плевналията и Тодор Ковачев Ходжата
Зайчарска чета на Иван Кулин
Чета на Филип Тотьо (1867)
Чета на Панайот Хитов (1867)
Чета на Жельо Хр. Чернев
Чета на Петър Петков
Чета на Христо Иванов Големия (Книговезеца)
Чета на Никола Войводов и Цвятко Павлович
Чета на Хаджи Димитър (1867)
Чета на Курти от Черна вода
Втора българска легия – Белград

1868
Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
За четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
Чета на Тодор Харбоолу и Илия Господинов
Чета на дядо Жельо Хр. Чернев и Димитър Дишлията
Сулинската чета
Чета на Филип Тотьо (1868)
Чета на Васил Ганчев Плевналията (1868)

1869
Чета на Петко Киряков войвода
Чета на Тодор Чипровчанина
Чета на Хаджи Никола от Тиквеш
Чета на Костадин от Щип
Чета на Спиро от Струмица
Чета на Ангел Гюрджинов
Чета на Димитър Дишлията
Чета на Васил Ганчев Плевналията (1869)

1873
Чета на Стоян В. Софийски и Йордан Стоянов
Чета на Край Андрей

1875
Чета на Стоил войвода
Добруджанската чета на поп Харитон
Шуменска въстаническа чета
Старозагорска въстаническа чета
Чета на Руси Бакърджията
Чета на Стефан Чифутов
Червеноводската въстаническа чета
Чета на Панич войвода
Чета на Лазар Свищовлията
Чета на Панайот Хитов (1875)

1876
Чети, свързани с Априлското въстание и др.

„Хвърковатата чета“ на Георги Бенковски
Въстаническа чета на Иван Орчо
Въстаническа чета на Никола Николов
Първа Копривщенска въстаническа чета
Чета на Иван Соколов
Чета на Георги Ив. Говедаров — Бътенската чета
Чета на Стоян Сердаров
Чета на поп Харитон
Втора Копривщенска чета
Горнооряховска въстаническа чета
Четата на Цанко Дюстабанов
Въстаническата чета на Христо Петров
Чета на Христо Иванов Книговезеца
Чета на Стоил войвода
Чета на Христо Патрев и Тодор Кирков — Тревненската чета
Чета на Георги Тумбев
Чета на Таньо Стоянов Куртев
Разловската чета — четата на Димитър Попгеоргиев
Четата на Христо Ботев
Чета на Стефан Младенов Македонеца
Чета на Тодор Паласкаря

Български доброволчески чети в сръбско-турската война от 1876 г
Чета на Панайот Хитов
Чета на Филип Тотьо
Чега на Сидер Грънчаров
Чета на Ильо Марков
Чета на Тодор Вълков
Чета на Михаил Никифоров
Чета на Христо Македонски
Чета на Симо Соколов
Чета на Иван Въртопчанина
Чета на Лазар Костов
Чета на кац. Райчо Николов
Чета на Гроздан Насалевски
Чета на Миладин Дракев
Чета на Милан Радованов
Чета на Ефта Македонеца
Чета на Христо Ив. Кулин
Чета на Станко Ангелов
Доброволчески отряд на кап. Филипович Зандрик
Чета на Цеко Петков войвода
Ученически легион (чета)
Чета на Михаил Тепавски
Чета на Найден Папанинов
Чета на Никола Живков
Чета на Георги Антонов
Чета на кап. Петър Протопопов
Чета на Гено Михов
Чета на Петър Стоянов
Руско-българска бригада
I батальон
II батальон
III батальон
IV батальон
V батальон
VI батальон
VII батальон
Участници в Руско-българската бригада с неозначени батальони

1877—1878
Български доброволчески чети през Освободителната Руско-турска война

Чета на Ангел войвода
Чета на Андрей Василев — Амира
Чета на поп Ангел Делията
Чета на Андон Битолчето
Чета на Андрея Петречук
Чета на Арсени Костенцев и Михаил Векилски
Бобошевската чета
Чета на Георги Антонов
Чета на Георги М. Пулевски
Чета на Георги Чауша
Чета на Гиго Масловщички и Кола Станоев
Чета на Григор (Георги) Огнянов и Иванчо Роби
Чета на Гроздан Насалевски
Чета на Димитър Попгеоргиев Беровски
Чета на Диме Шакев
Чета на Димитър Трифонов
Чета на Дойчо Коев
Чета на Драгни Якимов
Чета на Жельо Хр. Чернев войвода
Чета на Иван от Карлово
Чета на Иван Въртопчанина
Чета на Иван Грънчаров
Чета на Иван Кишелски
Чета на Иван Козарев
Чета на Иванчо Андреев и Иванчо Костов
Чета на Йордан Ненчев
Чета на Ильо Марков войвода
Чета на Коста Николов
Чета на Костадин Попгеоргиев Беровски
Чета на Котруля
Чета на Кочо Лютата
Чета на Лазар Костов
Чета на Марко Клинчев
Чета на поп Минко Цалов
Чета на Мито Хаджимицов
Чета на унтерофицер Михайлов
Чета на Павел войвода
Чета на Панайот Хитов
Чета на унтерофицер Павлюк
Чета на Пенчо Манафов
Чета на Петко Киряков войвода
Чета на Петър Крачунов
Чета на Петър Тенчев
Чета на Симеон Стойков
Чета на Симо Соколов
Чета на Спасе Пандурина
Специален Дупнишки доброволчески отряд
Чета на Стою Торолинко
Чета на Станко Ангелов
Чета на Стойко от с. Сапарево
Чета на Стоян Богданцалията
Чета на Стоян Карастоилов
Чета на Тако Пеев
Чета на Христо Генов
Чета на Христо Джулов
Чета на Христо Ив. Книговезеца
Чета на Христо Коев
Чета на Христо Сарандито
Чета на Цеко Петков войвода
Чета на Янко Кацаров

1878
Доброволчески чети, участвали в Кресненското въстание и други
Чета на Адам Калмиков
Чета на Алекси Влаха
Чета на Анастас войвода
Чета на Ангел Филипов войвода
Чета на Андрей Ников
Чета на Атанас Тешовалията
Чета на Бабаджана (Георги Бабаджанов)
Чета на Бано Маринов
Чета на Бою войвода
Чета на Васил войвода
Чета на Гаджал войвода
Чета на Георги Банков
Чета на дядо Георги Арнаутина
Чета на Георги Караискаки
Чета на Георги Око
Чета на Георги Пулевски
Чета на Георги Тодоров
Чета на Георги Чолаков
Чета на Димитър Неделков войвода
Чета на Димитър Попгеоргиев Беровски
Чета на Димитър Трифонов
Дупнишка чета
Чета на Жисо войвода
Чета на Златко войвода
Чета на Иван Атанасов Инджето (съдията)
Чета на Иван Капчев
Чета на Иван Орчо войвода
Чета на Илия Д. Симонович
Чета на Ильо Марков войвода
Чета на Коста Беровски
Чета на Коста Георгиев Кукото
Чета на Костадин войвода
Чета на поп Костадин (Коста) Буфски
Чета на Коста Николов
Чета на Кръстьо Аризанов
Чета на Кутула
Чета на Кочо Лютата
Чета на Лазо Димитров
Чета на Лазо (Лазар) Юруков
Чета на Луис Войткевич
Чета на М. П. Карамфилов
Чета на Мите Юрука
Чета на Никола Живков
Чета на Никола Котруля
Чета на Никола Мухтето
Конна чета на Николица Македонски
Одринска първа чета
Одринска втора чета
Чета на Павел Янев
Пазарджишката чета
Чета на отец Пахомий
Дружина на Петко Киряков войвода
Плевенска чета
Пловдивска чета
Чета на Рабола войвода
Чета на Стефан войвода
Чета на Стефан Среткович
Чета на Стойко от с. Цапарево
Чета на Стоил Тодоров
Чета на Стою Торолинко
Чета на Стоян войвода
Чета на Стоян Богданцалията
Чета на Стоян Карастоилов
Чета на Стоил Попатанасов
Чета на Стоян Янчов
Чета на Тодор Дамянов
Чета на Тодор Паласкаря
Троянската чета
Чета на Христо Генов
Чета на Цурко войвода
Чета на Щерьо Влаха
Чета на Яким Христов

1879
Чета на Анастас войвода
Чета на Ангел войвода
Чета на Ангел Кафеджийски
Чета на Ангел Мръвката
Чета на Анго Дългият врат
Чета на Анго Сугаревието
Чета на Апостол Попов
Чета на Васил войвода
Чета на Георги Видински
Чета на Георги от с. Долно Броди
Чета на Георги Зимбилев
„Първа чета“ на Георги Караискаки
Чета на Георги Кременлията
Чета на Георги от с. Кърчово
„Осма чета“ на Георги Око
„Пета чета“ на Георги Пулевски
Чета на Георги Ратевалията
„Трета чета“ на Григор Огнянов и Кара Коста Иванов
Чета на Димитър Карда (Кардала)
„Десета чета“ на Драгутин Новелич
Чета на Запрю от с. Лаккос
Чета на Иван войвода
Чета на Кара Коста Иванов
Чета на Келеш Димко
„Девета чета“ на Костадин Плеваков
Чета на поп Коста Буфски
Чета на Коста Кукото
„Шеста чета“ на Коста Николов
Костурска чета
Чета на Лука Павлович
Чета на Миледжик войвода
Чета на Митре войвода
„Седма чета“ на Николица Хаджи Македонски
„Втора чета“ на Павел Янев
Чета на Спиро Иванов
„Четвърта чета“ на Стефо Николов
Чета на Стоян от с. Джигурово
Чета на Стоян Богданцалията
Чета на Стоян Кукото
Чета на Стоян войвода от Леринско
Чета на Тодор Паласкаря
„Единадесета чета“ на Тодор Спасов
Чета на Тодор Торолинко и Георги Кременлията
Чета на Филип от с. Гайтаниново
Чета на Христо от с. Ресилово
Особена чета на поп Христо Танев
Чета на Шехин Стоян
Чета на Юрук войвода

1880
Чета на Георги Зимбилев
Чета на Георги Око
Чета на Диме Чакрев
Чета на Димитър Ив. Македонски
Чета на Димо Коров
Чета на Коста войвода
Чета на Михайле
Чета на Мицко
Чета на Слави войвода
Чета на Спиро Църнев
Чета на Стефан войвода
Чета на Стоимен Карпузов
Чета на Стоян Богданцалията

1881
Чета на Георги Зимбилев
Чета на Диме Чакрев
Чета на Илия Делията
Чета на Константин Банскалията
Македонски отряд на Атанас Бендерев
Чета на Спиро Църнев
Чета на Стою Кърчовалията

1882
Чета на Георги Лажот
Чета на Нико Бендерот
Чета на Тодор Титимов

1883
Чета на Георги Зимбилев
Чета на Георги Пиралия
Чета на Димо Дедото
Чета на Запрю Лаккослията
Чета на Костадин Делиолана Карлуковски
Чета на Стою Костов войвода

1884
Чета на Дончо Златков

1885
Чети, навлизали в Македония и Тракия
Чета на Адам Калмиков
Чета на Веле Бешмаде
Чета на Георги войвода
Чета на Гьоша Байрактар
Чета на Кольо Юрука
Чета на Коне Павлев
Чета на Мицко от с. Лата
Чета с неизвестен войвода
Чета с неизвестен войвода
Чета на Спасе от с. Дрен
Чета на Стефо войвода
Чета на Ташко войвода
Доброволчески чети по време на Сръбско-българската война
Балчишка доброволческа чета
Берковска чета
Бойковски партизански отряд
Брезнишка чета
Бургаска чета
Варненска доброволческа чета „Добруджа“
Първа видинска чета
Втора видинска чета
Трета видинска опълченска чета
Габровска опълченска чета
Габровска доброволческа ученическа чета — ученически легион
Габровска волентирска (гражданска) чета
Чета на Георги Бабаджана
Чета на Георги Кременлията
Голямо-конарската конна (Чардафоновата) дружина
Добричка доброволческа чета
Дупнишка чета
Конна чета на Жельо Хр. Чернев войвода
Златишка чета
Чета на Иван Орчо
Чета на Иванчо Поройлията
Чета на Иванчо Роби
Първа казанлъшка доброволческа чета
Втора казанлъшка доброволческа учителско-ученическа чета
Трета казанлъшка опълченска чета
Четвърти казанлъшки доброволчески ескадрон
Караулановата чета
Карловска доброволческа чета
Конна доброволческа чета „Любен Каравелов“
Кутловишка опълченска чета
Първа кюстендилска доброволческа чета на Стоян Богданцалията
Втора кюстендилска чета на Ильо Марков и Димитър Беровски
Първа ловешка малка чета
Втора ловешка доброволческа конна чета
Трета ловешка доброволческа конна чета
Първа ломска чета
Втора ломска чета
Луковитска чета
Македонска чета
Македонска въстаническа чета
Доброволна македонска чета
Чета на Мито Юрука
Никополска чета
Одеска българска студентска доброволческа чета
Троянска чета
Първа плевенска чета
Втора плевенска чета
Пловдивска волентирска чета
Пловдивска волентирска сотня
Пловдивска доброволческа чета
Девета пловдивска опълченска дружина
Оряховска чета
Радомирска конна чета
Разградска доброволческа чета
Първа русенска народна доброволческа чета
Втора русенска чета
Трета конна русенска чета
Четвърта русенска чета
Първи Самоковски опълченски отряд
Сандровска ученическа чета
Свищовска поборническа чета (Първа свищовска чета)
Втора свищовска чета
Трета малка свищовска чета
Севлиевска чета
Силистренска конна чета
Силистренска пеша доброволческа чета
Първа сливенска конна чета на Панайот Хитов
Втора сливенска конна чета
Първа софийска опълченска дружина
Втора софийска опълченска поборническа дружина
Трета софийска опълченска дружина
Станимашка (Асеновградска) чета „Родопа“
Студентски доброволчески легион
Конна чета „Тракия“
Троянска чета
Първа трънска доброволческа чета
Втора трънска доброволческа чета
Трета трънска конна доброволческа чета
Търновски доброволчески чети „Раковски“ и конната чета „Левски“
Търновска гражданска чета
Търновска чета „Христо Ботев“
Търновска чета „Хаджи Димитър — Стефан Караджа“
Търновска доброволна ученическа чета
Ученически легион
Хасковски партизански отряд
Чирпанска доброволческа чета
Чирпански доброволчески ескадрон
Чета на Шуманов
Шуменска доброволческа дружина
Ямболска ученическа чета

1886
Чета на Спасе от с. Дрен

1887
Чета на Иле Радобилче
Чета на Николай Набоков и Петър Боянов

1892
Чета на Стою (Костов) войвода

1894
Чета на Димо Дедото
Чета на Никола Героят

1895
Чета на Васил Чочов
Чета на Георги Мухчинов
Чета на Гюрджеклията
Чета на Деян войвода
Чета на Димо Дедото
Чета на Златан войвода
Чета на Иван Генчев
Чета на дядо Кацарея
Чета на Кочо Лютата
Чета на Кръсте войвода от Прилеп
Чета на Малама войвода
Чета на Манол Караманов
Дружина (отряд) „Мелник“ на Борис Сарафов
Чета на Никола Геройски (Героя)
Чета на братя Николови
Чета на Панайот А. Узунов
Чета на Стефан Попгеоргиев
Чета на поручик Стойчо Гаруфалов
Доброволческа дружина „Пирин планина“
Струмишка дружина
Серска въстаническа дружина
Чета на Трено войвода
Чета на Христо Узунов

1896
Чета на Атанас Бабата

1897
Чета на Атанас Тешовалията
Чета на Бойко Чавдаров
Чета на Васил Чочев (Чочов)
Чета на Гоце Делчев
Чета на Дуко Тасев
Чета на Иванчо Карасулията
Чета на Илия Кърчовалията
Чета на Кръстю Захариев
Чета „Странджа“ на Минчо Томов
Чета на Тодор Станков

1898
Чета на Алекси Поройлията
Чета на Антон Бозуков
Чета на Илия Кърчовалията
Чета на Йордан Гавазов и Христо Чемков
Чета на Кольо Мъжкото
Чета на Коте войвода
Чета на Лазар Маджаров
Чета на Михаил Апостолов Подето
Чета на Петър Странджата

1899
Чета на Антон Бозуков
Чета на Апостол Петков
Чета на Атанас Градоборлията
Чета на Атанас Тешовалията
Чета на Вълчо Сарафов
Чета на Георги Мухчинов
Чета на Георги Радев
Чета на Гоце Делчев
Чета на Дончо Златков
Чета на Илия Кърчовалията
Чета на Кольо Мъжкото
Чета на Кочо Лютата
Чета на Кочо Муструков
Чета на Мирчо Ацев Оровчанец
Чета на Михаил Апостолов Попето
Чета на Наке Крушовалията
Чета на Петър Георгиев
Чета на Стефан Воденичаров и Дико Джелебов
Чета на Тодор Шишманов
Чета на Христо Чернопеев

1900
Чета на Андон Кьосето
Чета на Апостол Петков
Чета на Атанас Бабата
Чета на Атанас Тешовалията
Чета на Георги Тенев
Чета на Дончо Крилчов
Чета на Костадин Зелников
Чета на Коте Христов и Марко Лерински
Чета на Лазар Маджаров
Чета на Мирчо Ацев
Чета на Михаил Апостолов Попето
Чета на Михаил Чаков
Чета на Славко Арсов
Чета на Стерко Стерьовски