Отряд (чета) на Николай Вучич

Събран в Букурещ също в средата на декември 1806 г. В него били включени неколкостотин българи.
Сражавал се с турските войски при отбраната ш Букурещ, после в околностите на влашката столица, при Панталеймоновш манастир, на височините пред града и на други места. Дочакал идването на руските войски, отрядът се влял в тях и продължил да воюва.
Лит.: Дойнов, Ст. Цит. съч., 118—119; Българите и руско-турските войни 1774—1856 r. С- 1987, с. 70.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов