Чета на Кондо Бинбаши

Организирана около Белград през пролетта на 1804 г. от 600 българи, отделили се от хилядния кърджалийски отряд на Гушанц Али.
Ръководена от Кондо Бинбаши, четата се присъединила към въстаналите срещу Турция сърби начело с Кара Георги.

Между прочулите се участници в четата били:
Кондо (Стоян) Бинбаши — роден в Сливен ок. 1773 г., а по други сведения — в Ломско или с. Вощани, около Струга, Македония. По-късно Кондо Бинбаши преминал към Осман Пазвантоглу във Видин и станал негов хилядник;
Драган Папазоглу — от с. Студено буче, Монтанско; Мина Бинбаши — от Тетевен;Киро Бекярски Бинбаши — от Тетевен; Узун Мирко Апостолов.
Лит.: Дойнов, Ст. Цит. съм., 88—89; Бълг. преглед, 1,1894, № 1, с. 175;
Купришанин, В. Кондо от Лом. — Славяни, 13,1963, № 6,31—32;
Табаков, С. Опит за история на гр. Сливен. Т. 2. С., 1924, с. 19,52.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов