Чета на Детелин войвода

Формирана през 1828 г. неизвестно къде, със задача да бъде в помощ на руската армия при преминаването й през Стара планина и с други разузнавателни задачи и за бойни акции. Детелин войвода, роден в гр. Копривщица преди това участвал в отряда на Хайдут Велко в Сръбското въстание (1804— 1813). След руско-турската война от 1828—1829 г. пак водил хайдушка дружина. През 1839 г. бил заловен от турците и побит жив на кол.

Лит.: Хайдути, действали в Пловдивския край. Пловдив, 1968, с. 13.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов