Чета на Станко Атанасов Бояджията (1841)

Според документи от онова време същата чета, малобройна по състав,  характеризирана от тогавашния нишки валия Мехмед Васаф паша като „разбойническа банда“, обикаляла българските села в Нишко да „бунтува раята“,  т.е. да подготвя Нишкото въстание. Предводителят й Станко Атанасов бил  „като офицер“ на четата. Роден е в с. Власотинци, Нишко. По време на въстанието всъщност той бил ръководителят на събралите се над 5000 български въстаници и дал с тях голямо сражение на турските войски. След въстанието войводата Станко Бояджията поел наново четата си от 12 души (цитирана в турски документи като „нова въстаническа чета“). С нея той продължил да обикаля Видинския санджак и да подготвя българското население за ново въстание и постоянна съпротива против турските поробители. След различни сблъсквания с турски потери повечето от четниците му били заловени от турците или се оттеглили в Нишкия санджак. Войводата на четата също бил заловен, осъден и прекарал няколко години в турските затвори.
Знаят се имената на следните участници в четата:
1. Станко Атанасов Бояджията (Булибаша) — роден в с. Власотинци. По професия бояджия. Войвода на четата;
2. Хаджи Георги Янков — от гр. Нови пазар, Сърбия;
3. Джено Пешев — от с. Власотинци;
4. Иван Живков — роден в с. Шерман, Лесковацко, куриер на четата;
5. Коста Марков — роден в с. Власотинци, помощник на войводата;
6. Хаджи Коста Хаджистоянов — от с. Пейнирджик, Лесковацко;
9. Теохар Тръндафилов — от с. Рум-Сулби, Нишко един от организаторите на Нишкото въстание от 1841 г., съветник на войводата.
10. Шериф Исмаил (Ширин) — от с. Беласница, Вранско или от с. Елшиндже. Албанец, преводач от турски език на четата;
11. Пешо от Прокупле — после станал предател и предал войводата си.

Лит.: Документи за българската история. Т. 3. С, 1940, 296-297;
Тодорoв, Вл. Видинското въстание…, 21-23;
Цухлев, Д. Цит. съч., 360-361.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов