Смесена българска конно-пехотна чета

Сформирана в Букурещ в края на 1806 г. в помощ на руската армия. Навлязла във Влахия във връзка с обявяването на новата Руско-турска война.
В четата участвали българи-конници, като самостоятелен конен отряд с присъединени към него други 200 българи-пехотинци.
Четата действала успоредно с руските войски по направлението Букурещ — Гюргево — Тутракан и взела участие в кръвопролитното сражение с турската армия при Гюргево.
Не е известно името на войводата на четата и точният й състав.
Лит.: Дойнов, Ст. Цит. съч., с. 120;
Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 223.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов