Конна чета на Драган Папазоглу (Попов)

Създадена от български доброволци във Влахия и преминала в Сърбия за участие в боевете с турците от западната страна на фронта.
Оттук четата на  Папазоглу преминала на територията на поробената България, навлязла в Сифийско и няколко месеца действала в Западна България.
Лит.: Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение…, с. 100.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов