Чета на Стоян — Чавдар Булибаша войвода (1850)

Една от четите, които през пролетта на 1850 г. неуморно кръстосвали Нишко и Видинско за подготовката на тамошното българско население за въстание.
Тя участвала и във Видинското въстание. През юни 1850 г. обаче турците успели да заловят войводата Стоян-Чавдар, но той избягал от затвора.
След като се завърнал в Сърбия постъпил на работа като финансов чиновник в сръбската полиция в Крайна, Тимошка област, с името Стоян Були-баша.
Известни са ни следните участници в четата:
1. Стоян-Чавдар войвода. Има предположения, че е роден в с. Неговановци, Видинско, където имало и песен за него;
2. Джоно Пешев — роден в Лесковац, а по други сведения — в с. Власотинци;
3. Коста Чавката — от Ниш или Нишко. После бил и в четата на Станко Булибаша;
4. Кочо — неизвестно откъде е. Също преминал към четата на Станко Булибаша;
5. Стоян Карапанча — от с. Брегово, Видинско. Убит от турците.
Лит.: Тодоров-Хиндалов, Вл. Видинското въстание…, с. 5,25;
Цухлев, Д. Цмт. см- 354-358, 376.
източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов