Чета на Иван Въртопчанина

Според различни сведения тази чета включва 170, 180, 185, 230, 300 българи. Формирала се в Зайчар, където войводата й Иван Въртопчанина завел 29 доброволци още през май 1876 г. Четата имала набези до с. Арчар и р. Дунав, във Видинско, а после участвали в боевете с турските войски около Кадъ боаз, Връшка чука и с. Раковица, Кулско, през юни 1876 г. под военното ръководство на майор Киреев. Ходила и до селата Държаница и Въртоп, Видинско, била се и при с. Лубница. Няколко пъти навлизала с разузнавателни задачи в Турция — в Кулско и Видинско — да наблюдава движенията на турските войски. След формирането на Руско-българската бригада, където се влели българските доброволчески чети, четата на Иван Въртопчанина преминала като самостоятелна част към Сръбската Черноречка I клас войскова бригада, с която участвала в сраженията с турците и през октомври 1876 г.

Знаят се имената на следните участници в четата:

  1. Иван Петков Въртопчанина (1827—1885) — роден в с. Воднянци, а преселен в с. Въртоп, Видинско. Войвода на четата. Воденичар, след Освобождението бил околийски управител във Видин. Участвал и във Видинското въстание от 1850 г., водил чети и през периода 1860—1867 г. из Видинско. Предводител на чета и по време на Освободителната война;
  2. Младен Иванов Петков — от с. Въртоп, Видинско. Помощник-войвода. Син на войводата;
  3. Петко Иванов Петков — от с. Въртоп, след Освобождението жител на с. Ботево, Видинско. Син на войводата;
    4…. Докторов — писар на четата.

Лит.: Маркови ч, Г. Дневник српско-бугарсках добровол>аца на Тимоку 1876 г. Београд, 1906, с. 7,12,37; Попов, Л. Една историческа неправда. — Север (Лом), 7, № 1930, 2 март 1937, с. 2;
За войводата Иван Петков Въртопчанина. — Север (Лом), 7, № 1936, № 1937, 10 и 11 март 1937, с. 2;
ЦДА НРБ, ф, 686, on. 1, а.е. 409;
НБКМ – БИА, п. д. з. п. 234.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов