Сулинската чета

Наричаме я така условно, защото не е известно името на нейния предводител.
Тя направила опит да премине Дунав при Сулина, около устието на реката при Черно море.
Това станало в първите дни на юли 1868 г., почти едновременно с преминаването на четата на Хаджи Димитър и Ст. Караджа.
Вероятно е имала споразумение със същата, както и с други чети да се съединят на Балкана.
Изглежда, че и опитът на Сулинската чета да се прехвърли на турската територия не бил успешен по вина на румънските власти.
За тази чета съобщава руският вицеконсул във Варна на 12 юли 1868 г.

Лит.: Тонев, В. Цит. съч., с. 228.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов