Чета на Тодор Велков

Нямаме сведения за нейната численост и участници.
Само се знае, че е била организирана във Влахия от Тодор Велков, роден в Шумен, с помощта на Перикли Хавезов от с. Жеравна, брат на Димитраки бей.
Четата се присъединила към руските войски и участвала в сраженията за Силистра през пролетта—лятото на 1854 г.
Възможно е после част от четата на Тодор Велков да се е включила в доброволческата рота („волентирския легион“) на Павел Грамадов, в която войводата й станал подофицер.
Т. Велков бил войвода и в сръбско-турската война от 1876 г. След Освобождението работил като околийски началник в различни градове.

Лит.: Юнак, 1, № 23,14 юни 1898.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов