Чета на Георги Антонов

Една от нашите сравнително малки чети през Сръбско-турската война. Сьстояла се е от 35 доброволци.
Предвождал я Георги Антонов (1838—сл. 1910), роден в Кочани, Македония. Организирана била в Атонския полуостров и с параход заминала за Одеса.
Но поради закъснението й за войната тя била разформирана в Русия и не взела участие в боевете.
Г. Антонов водил доброволческа чета и през 1877 г., по време на Освободителната руско-турска война.

Лит.: Сливница, 1, № 11, 6 март 1910, 5—6.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов