Чета на Бойчо войвода (Бойчо Цеперански) 1853

Формирана още през есента на 1853 г. на основа на хайдушката дружина на Бойчо войвода от Тревненско.
Той водил доброволческа чета и по време на Руско-турската война от 1828—1829 г.
После бил заточеник в Сибир. Загинал през 1856 г. в Тетевенския балкан.

Лит.: Бележити търновци. С, 1985,46-47; Симидов, Ф. Прочутият Филип Тотьо войво¬да.    С., 1972, 402-403.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов


За живота и делото на Бойчо войвода (Бойчо Цеперански) можете да научите в отдел Войводи – линк