Тулчанска чета на Тодор Бончев

Броят на доброволците, съставили тази чета, не бил голям — само 57 човека.
Създадена била в Тулча през 1854 г., във връзка с преминаването на руските войски в Добруджа.
Предвождал я Тодор Бончев, търговец в Тулча, който я предоставил на разположение на руската армия.
Липсват сведения за проявите и походите на Тулчанската чета.

Лит.: Дойнов, Ст. Българите и Руско-турските войни. 1774—1856. С., 1987, с. 198.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов