Чета на Дончо Ватаха

Тази чета действала през руско-турската война от 1828—1829 г. успоредно или съвместно с четата на Детелин войвода.
И Дончо Ватаха бил роден в Копривщица. Както преди тази война, и след нея войводата водил хайдушка дружина по Стара планина.
Убит от турците към 1860 г.

Лит.: Хайдути, действали в Пловдивския край, с. 13.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов