Въстаническа чета на Стоян — Чавдар Булибаша войвода (1841)

Тази чета била втората по численост българска въстаническа чета през Нишкото въстание от 1841 г. — в нея били включени към 500 човека.
След разбиването й от турците с част от участвалите в нея въстаници Стоян — Чавдар войвода избягал в Сърбия.
Има сведения, че той е роден в с. Неговановци, Видинско. Участвал и във Видинското въстание от 1850 г.


Лит.: Тодоров-Хиндалов, Вл. Видинското въстание…, с. 5;Цухлев, Д. Цит. съч., 354-358.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов