Чета на Таньо войвода (Таньо Стоянов Куртев)

Известни са поименно по-голямата част от участниците в четата:

 1. Таньо Стоянов Куртев – войвода на четата (1846-1876) – роден в Сливен. Революционен организатор от епохата на В. Левски. Затворник в Диар Бекир (1872-1875) откъдето избягал. Убит около с. Априлово, Поповско;
 2. Велко Дачев Тишев (1844-1921) – от с. Радево, Новозагорско. Знаменосец на четата. Бил хайдутин след 1860 г. Участвал и в четата на Жельо Хр. Чернев от 1866 г. и в Българското опълчение -VI дружина, както и като доброволец в сръбско-българската война от 1885 г.;
 3. Васил Стоянов – от с. Михилци, Карловско.
 4. Вельо. . . . (Дядо Вельо). . . от Нова Загора. Заловен край с. Трескавец, Омуртагско, убит;
 5. Гено Стоянов Грошов (Гроша) – от Котел. Убит до р. Черни Лом. Участвал и в четата на Йордан Стоянов от 1873 г.;
 6. Иван Христов Абрашев (1836-1909) – от Охрид. Заловен, осъден на 45 години и заточен в Акия-Мала Азия. Починал в Русе;
 7. Илия… – от с. Арбанаси, Търновско;
 8. Коста Георгиев;
 9. Никола. . . – от Къзанлъшко;
 10. Петър Неделчев (Недялков) Танев Свищовлията. Убит край с. Априлово;
 11. Петър Иванов Рус-ков Комитата (Кючук комита) – от Сливен. Абаджия. Ранен към Попово, заловен, осъден и заточен на о. Родос. Починал през 1926 г. в Кубрат;
 12. Петър Николов – заловен, осъден на 3 години;
 13. Кара Петър Тревналията – от Трявна, убит;
 14. Стойко . . . (дядо Стойко) – от с. Гурково, Казанлъшко;
 15. Руси (Русан) Христов Мирчев – от с. Сухиндол, Павликенско. Убит към с. Бяла река, Севлиевско;
 16. Стоян Бинкучлията – от с. Бинкос, Сливенско;
 17. Стоян Енев Шекерджията – от с. Зелениково, Пловдивско. Заловен, осъден на 15 години и заточен в Акия, Мала Азия;
 18. Тотьо.. ..;
 19. Цонко Петранов – от Котел. Участвал и в четата на П. Хитов от 1867 г. Зловен в Омуртагско, лежал в Търновския затвор. След Освобождението живял в с. Медово, Поморийско. Починал в 1905 г.;
 20. Стефан Николов Заралията – от Сливен. Заловен, осъден и обесен в Русе;
  21… Казаков.

Лит.: Априлското въстание 1876, т. 3,351-352,359; Дойчев, Л. Сподвижници на Апостола. С,, 1981, с. 281; Илиев, Б. Таньо войвода. С., 1969; Илиев, Б. Малката, но храбра чета на Таньо войвода. – Нар. армия, № 6103,13 юни 1968; Ликовски, Н. По пътя на Таньо войвода и четата му. С., 1985; Помен за Таньо войвода и четата му. Разград, 1947,27 с.; Стойчев, И. Кр. Таньо Стоянов Куртев и неговата чета през 1876 г. – ИП, 1958, № 3, 71-101; Отечество, № 731, 20 юни 1936, с. 2; НБКМ-БИА, ф. 3 СН А 8656, л. 11-12; Обретенов, Н. Т. За четата на Таньо Стоянов. – Родна защита, № 48, 49, 31 март, 17 април 1926.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов


Повече информация за Таньо войвода е налична в секция Войводи – линк


Допълнителна информация за състава на четата е налична в статията Четници при Таньо войвода – линк