Чета на Филип Тотьо 1876

Под името „Балкански лъв“ се формирала в Кладово, Сърбия, едновременно с П. Хитовата чета и се смята за втората българска доброволческа чета 9 в сръбско-турската война от 1876 г. Още в началото включвала над 500 доб-роволци. Но понеже към нея после се присъединили и други доброволци, а някои напускали (например Сидер Грънчаров повел със себе си 50 човека по Стара планина за вътрешността на България след Чипровския бой), числеността й по-късно значително се увеличила. Само списъкът на издирените поименно участници в четата надвишава 640 души.

Четата на Филип Тотьо потеглила от Кладово с бойна задача на 10 юни 1876 г. и вървяла почти през цялата война заедно, след или пред четата на Панайот Хитов и с други български доброволчески чети. Всъщност тя представлявала един немалък боен отряд, разделен на взводове и десетки. Имала знаме с разярен лъв. През Бърза Паланка и Неготин на 11 юни войводата довел четата си в Зайчар. От Зайчар на 18 и 19 юни тя направила преход до селата Нови хан и Корито – на самата сръбско-турска граница, след което за известно време била върната в Княжевац, за да се озове отново на границата на 23 Е юни 1876 г. На 6 юли четата участвала в сраженията и настъплението на сръбските войски към Бяла Паланка. Водила битка и на Бабина глава. На 29 юни войводата повел хората си към Берковица. На 7 юли тя била на вр. Пандирало и заела позиции на вр. Жалкова чука до Бабин зъб, окъдето се виждали селата Топли дол, Пиротско, и Мартиново и Чипровци на север от Балкана. След два дни четата на Филип Тотьо съвместно с П. Хитовата и други чети заели Чипровци и водили боеве с турците в този район и при с. Железна. След натиска на превъзхождащите ги турски сили четата се изтеглила назад през с. Горни Лом, Белоградчишко, и по върховете Орлов камък, Голаш, Шиблян и Петкова I чуха. На 13 юли Филип Тотьо довел хората си на Иванова ливада, 2S км източно от Княжевец, и останал там до 16 юли, а на 17 юли ги завел в Княжевец. На 12 юли Сидер Грънчаров повел 50 души по Стара планина с решение да не се връщат в Сърбия, а да продължат за България.

След участието си и в други боеве и сражения, през втората половина на август 1876 г. Филип Тотьовата чета била разформирана и повечето от участвалите в нея доброволци се записали в Руско-българската бригада.

Участници в четата на Филип Тотьо:

 1. Филип Тотьо – войвода на четата. Роден в с. Гърците, Търновско. Предводител и на други чети;
 2. Димитър Павлев Иванов – от Търново. Секретар на четата;
 3. Григорий Филипович Зандрик – руски офицер, военен инструктор на четата;
 4. Никола Живков – от Търново – член на щаба на четата;
 5. Валтер Попович – руски офицер, военен инструктор;
 6. Димитър А. Кекеров – офицер, инструктор;
 7. Стефан Мазаков Жабата – от Търново, командир на взвод в четата, член на щаба;
 8. Тодор Ковачев Ходжата – от Свищов, командир на II взвод. Участвал и в легиите и пр.;
 9. Тома Хитров – от Ловеч, командир на III взвод;
 10. Филип Симидов – от Търново, командир на IV взвод;
 11. Петко Стоянов – от с. Габарево, Казанлъшко. Знаменосец на четата;
 12. Михаил Иванов – лекар на четата;
 13. Сидер Грънчаров – член на щаба на четата;
 14. Григор Пеев – от Етрополе. Главен готвач на четата;
 15. Аврам В. Павурджиев – от Карлово;
 16. Алеко Николов – от Свищов;
 17. Александър Костов Кръстев – от Враца, в IV взвод;
 18. Александър Панталеев – от Свищов. Участвал и в Руско-българската бригада – II и VII батальон;
 19. Алекси Банков – от III взвод;
 20. Алекси Кръстев – от Враца;
 21. Алекси М. Цанов;
 22. Алекси Николов – от Свищов;
 23. Ангел Гатев – от Българско Сливово, Свищовско;
 24. Ангел Георгиев – от Преслав;
 25. Ангел Иванов Писков – от с. Михилци, Карловско. Преминал в четата на Сидер Грънчаров;
 26. Ангел Иванов (втори);
 27. Ангел Ламбрев (Ламбровски) – от Свищов;
 28. Ангел Панов – от Търново, в V взвод;
 29. Ангел Панталеев – от Свищов;
 30. Ангел Стоянов – от Ботевград;
 31. Ангел Стоянов (втори) – от с. Момина баня, Карловско;
 32. Ангел Тодоров – от Русе;
 33. Ангел Цанев – от Трявна, 20-годишен, чизмар;
 34. Андрей Христов – от Габрово;
 35. Антон Балтов – от Копривщица;
 36. Антон Георгиев – от Шумен;
 37. Антон Иванов – от Пазарджик;
 38. Антон Николчев (Николов) от с. Игнатовци, Дряновско;
 39. Антон Панайотов – от Разград;
 40. Антон Янков – от Кюстендил;
 41. Аргир Георгиев;
 42. Арсо Кузмов – от Дебър, Македония;
 43. Д-р Атанас. .. – лекар, от Дряново;
 44. Атанас Гончев – от с. Врачеш, Ботевградско;
 45. Атанас Димитров Куцаров – от Г. Оряховица. Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
 46. Атанас Добрев;
 47. Атанас Дончев – от Русе;
 48. Атанас (Танас) Дончев;
 49. Атанас Пещиков;
 50. Атанас (Тачо) Панталеев – от Свищов;
 51. Атанас (Анастас) Стоев – от Трявна;
 52. Атанас Стойчев – от Ботевград;
 53. Атанас (Танас) Стоянов – от Пазарджик;
 54. Атанас Стоянов – от Ботевград;
 55. Атанас Танев (Тонев) – от Чипран;
 56. Атанас Тодоров Хаджинедялков (1851-1938) – от Търново. Участвал и в Българското опълчение и в доброволческа чета в сръбско-българската война от 1885 г.;
 57. Хаджи Атанас Хаджииванов Серафимов – от Свищов, роден 1848 г. След Освобождението живял в Ихтиман;
 58. Благо Антонов – от Разлог;
 59. Божил Василев – от Сливен. Участвал и в четата на Сидер Грънчаров и в Руско-българската бригада;
 60. Божко Георгов;
 61. Бойчо Иванов – от Пловдив;
 62. Боньо Дечев – от V взвод;
 63. Ботьо Атанасов Драганчовски (1844-1932) – от с. Ганчовец, Дряновско. Участвал и в четата на Сидер Грънчаров и в Руско-българската бригада:
 64. Васил Аркаджиев – от Разлог;
 65. Васил Георгиев – от с. Калейца, Троянско, IV взвод;
 66. Васил Велчов – от Ботевград;
 67. Васил Йотов – от с. Правец, Ботевградско;
 68. Васил Мицов – от Ботевград;
 69. Васил Наков – от Ботевград, IV взвод;
 70. Васил Платнаров – от Карлово;
 71. Васил Пинткарев;
 72. Васил Попов – от Дряново;
 73. Васил Петров – от с. Босна, Преспанско;
 74. В. . . Раков – десетник, IV взвод;
 75. Васил Стаменов – от с. Правец, Ботевградско. Заминал с четата на Сидер Грънчаров;
 76. Васил Стефанов – от Карлово;
 77. Васил Стоянов – от с. Михилци, Карловско. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 78. Васил Стоянов Брънчев – от Ботевград;
 79. Васил Христов – от Кюстендил;
 80. Васил Христов – от Казанлък;
 81. Васил Христов -от Стара Загора;
 82. Величко Великов – взводен командир на III взвод;
 83. Величко Ралев – от Галац;
 84. Велко Цанков – от с. Смолско, Пирдопско, роден 1849 г. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
 85. Велчо Иванов – от с. Веригово; Карловско;
 86. Венко Трувчев – от Шумен, IV взвод;
 87. Васю Савичев – от Черна гора, Югославия;
 88. Витомир Попович – взводен командир, V взвод;
 89. Вунчо Наков – от с. Осиковица, Ботевградско;
 90. Вуто Койчов – от с. Литаково, Ботевградско;
 91. Вълко (Велко) П. Лазорв – от Карлово;
 92. Въльо Харизанов – от Шумен, IV взвод;
 93. Върбан Георгиев – от Търново, V взвод;
 94. Г… Костадинов – от Пазарджик;
 95. Г… Петков – от Габрово;
 96. Ганчо Димитров – от Пловдив;
 97. Ганчо Илиев Губерков – от Дряново, роден в 1839 г.;
 98. Ганчо Манев – от Габрово;
 99. Ганчо Ненов – от с. Игнатовци, Дряновско, I взвод;
 100. Ганю Тодоров – от с. Новачене, Ботевградско;
 101. Генко Цонков Рускин – от Калофер, роден в 1843 г. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 102. Гено Стаменов – от с. Вълкова Слатина, Михайловградско, V взвод;
 103. Гено Христов – VI взвод;
 104. Генчо Петров Бъчваров (Гаврил Поборник) (1849-1925) – от с. Марино поле. Търновско. Участвал и в Българското опълчение – III дружина. Сръбско-българската война 1885 г. и в Балканската война 1912 г. – все като доброволец;
 105. Георги Балкански – от Шумен, IV взвод;
 106. Георги Владов Лалов – от с. Торос, Луко-витско;
 107. Георги Вълев – IV взвод;
 108. Георги Генюв;
 109. Г… И… Митков – от Търново, 21-годишен, чизмар;
 110. Георги Гинков (Ганков?) – II взвод;
 111. Георги Георгиев – от с. Гурково, Ботевградско. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
 112. Георги Илиев – от Шумен;
 113. Георги Клета – поручик, взводен командир на I взвод;
 114. Георги Котабанов – от Търново;
 115. Георги Кочев (Коча) – от Битоля;
 116. Георги Лалов Георгиев – от с. Михилци, Карловско (или Карлово). Заминал и с четата на С. Грънчаров;
 117. Георги Латев – от с. Мелница, Ямболско;
 118. Георги Лулчев – II взвод;
 119. Георги Митов – IV взвод;
 120. Георги Недялков (Неделчев) – от Карлово;
 121. Георги Николов – V взвод;
 122. Георги Пенев – III взвод;
 123. Георги Пенков – от Трявна;
 124. Георги Пенчев – от с. Етъра, Габровско;
 125. Георги Петков – Компира – от Търново;
 126. Георги Петров (Петрович) – от Габрово;
 127. Георги Писанов – VI взвод;
 128. Георги Пешев – от Куманово, Македония;
 129. Георги Стефанов Захариев – от Пазарджик. Участвал и в четата на П. Хитов, в Руско-българската бригада и в Българското опълчение, II дружина;
 130. Георги Стоянов – от гр. Малешево, Македония, V взвод;
 131. Герчо Киров – от Шумен, роден в 1856 г.;
 132. Григор Костов – от Неврокоп. Участвал и в четата на Хр. Ботев. След Освобождението – жител на с. Умаревци, Ловешко;
 133. Григор П. Чокоев – от Лом;
 134. Григор Петров – II взвод;
 135. Григор Цанев – от Трявна;
 136. Григор Цоков (Чоков) – от Търново;
 137. Д… А. Костов – от Брацигово, I взвод;
 138. Д… Донков – II взвод;
 139. Д… Иванов – от Лом, V взвод;
 140. Д… Йочев – VI взвод;
 141. Дамян Ванчев Ралчовски – от с. Калейца, Троянско. Роден 1836 г. Участвал и в Първата българска легия от 1862 г. и в четата на Сидер Грънчаров. Заловен и осъден от турската власт;
 142. Д… Кавказски – V взвод;
 143. Д… Петров – III взвод;
 144. Дамян Бойчев – от Ловеч;
 145. Дамян Димитров – IV взвод;
 146. Дамян Петров Хашлака – от с. Кнежа, Оряховско;
 147. Данчо (Дончо) Колев – от с. Игнатовци, Дряновско;
 148. Данчо Рачев – VI взвод;
 149. Даню Аврамов – от Сопот;
 150. Дечо Василев – от Габрово;
 151. Дечо Василев – от Пловдив, V взвод;
 152. Дечко Мирков – взводен командир на IV взвод;
 153. Дико Христов – от Ловеч;
 154. Дилю Марков;
 155. Димитър Ангелов Коцов – от Плевен, I взвод;
 156. Димитър Ангелов Кицов – от Пазарджик;
 157. Димитър Ангелов – от Оряхово;
 158. Димитър Ангелов – от Русе;
 159. Димитър Банков – от Свищов;
 160. Димитър Банчев – от с. Калейца, Троянско;
 161. Димитър Василев Червенов – от Кюстендил, 30-годишен, бакалин;
 162. Димитър Великов – от Русе;
 163. Димитър Величков – после бил в четата на капитан Ал. Филипович – Зандрик;
 164. Димитър Вешков – от Кюстендил (или Русе);
 165. Димитър Д. Бояджиев (Бануцата) – от Г. Оряховица;
 166. Димитър Димов – от с. Самоводене, Търновско;
 167. Димитър Дойков – от Русе;
 168. Димитър Иванов – IV взвод;
 169. Димитър Койнов – от Шумен;
 170. Димитър Кънчев – от Русе, II взвод;
 171. Димитър Костов – от София;
 172. Димитър (Митьо) – от Пазарджик, убит;
 173. Димитър Манчов – от Търново;
 174. Димитър Марков – от Шумен;
 175. Димитър Матев – от Свищов;
 176. Димитър Мачов;
 177. Димитър Минчев, III взвод;
 178. Димитър Момчев Карабеля – от Търново;
 179. Димитър Неделчев – от с. Навъсен, Хасковско. След Освобождението жител на Пазарджик. Участвал и в четата на С. Грънчаров. Починал в 1898 г.;
 180. Димитър Ненов – от с. Равнище, Тетевенско. Участвал и в Руско-българската бригада, II батальон;
 181. Димитър Николов Качанов – от Сливен, роден в 1843 г.;
 182. Димитър Николов – от Панагюрище;
 183. Димитър Ничов – от Тетевен, IV взвод;
 184. Димитър Петров – от Оряхово.
 185. Димитър Петров Караджата – от Тулча, II взвод;
 186. Димитър Недялков – от Одрин или Одринско. Убит като участник в четата на С. Грънчаров към с. Заноге, Свогенско;
 187. Димитър Ванков – от Севлиево;
 188. Димитър Стоянов – от Ботевград;
 189. Димитър Хаджигенев- от Ст. Загора;
 190. Димитър Христов – от Калофер;
 191. Димитър Христов – от Търново;
 192. Димитър Христов – от с. Меричлери, Чирпанско;
 193. Димитър Христов – от Пловдив, V взвод;
 194. Димитър Цонев – от Елена;
 195. Димитър Василев – от Кюстендил;
 196. Димо Ангелов Бахчован – от с. Долна Оряховица, Горнооряховско;
 197. Димо Димитров – от с. Меричлери, Чирпанско;
 198. Добри Станев – V взвод;
 199. Дони Петров – от Свищов. Участвал и в Българското опълчение;
 200. Дончо Аврамов – от Сопот. Участвал и в Руско-българската бригада. Роден в 1851 г.;
 201. Дончо Иванов – от Пловдив;
 202. Дончо Йотов – от с. Правец, Ботевградско;
 203. Дончо К. Пашата – от с. Д. Оряховица, Горнооряховско;
 204. Дончо Станев Хитров – от Ловеч, убит;
 205. Дончо Стоянов (1850-1926) – от с. Гозница, Ловешко. Участвал и в Българското опълчение, V дружина;
 206. Дончо Тодоров;
 207. Доню Начов – от Ловеч;
 208. Доцо Гетов – от с. Новачене, Ботевградско;
 209. Драган Йотов – от с. Правец, Ботевградско;
 210. Драган Помака – от с. Врачеш, Ботевградско;
 211. 211, Еленко Велков – от Македония;
 212. Енчо Макавеев – от Никопол;
 213. Еньо Йорданов – от с. Д. Оряховица, Горнооряховско, градинар;
 214. Еню Николов – VI взвод;
 215. Жеко Колев – от Шумен;
 216. Жеко Цонев Темнисков-от с. Джулюница, Търновско;
 217. Жельо Манов – от Ботевград;
 218. Замфир . Лазаров – от Призрен, Македония;
 219. Захарий Николов Балкански – от Шумен, роден в 1848 г. След Освобождението жител на Силистра;
 220. Захарий П. Самарджиев – от Карлово;
 221. Захарий Попов – от Карлово, VI взвод. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 222. Иван Алексиев – от Ловеч;
 223. Р. Иван Алексиев – от Преслав, IV взвод;
 224. Иван Андреев – от Сопот, V взвод;
 225. Иван Апостолов – от Охрид;
 226. Иван Атанасов Клисурски – от Троян, роден в 1853 г., III взвод;
 227. Иван Барбаров – от Севлиево;
 228. Иван Василев – от Болград;
 229. Иван Василев – от Белоградчик, IV взвод;
 230. Иван Велчев – от Ботевград;
 231. Иван Генчев Чернев – от Търново, Ш взвод. Участвал и в Българското опълчение, III друж. Умрял в 1893 г.;
 232. Иван Георгиев Сапунов – от Казанлък;
 233. Иван Георгиев – от Сопот, IV взвод;
 234. Иван Даков – от Враца;
 235. Иван Дечев – от Букурещ;
 236. Иван Дочев – от с. Калейца, Троянско;
 237. Иван Дяков;
 238. Иван Илиев – от с. Правец, Ботевградско;
 239. Иван Костов – от Враца;
 240. Иван Катев;
 241. .. . Иванов – от Ниш;
 242. Иван Матеев – от Казанлък, V взвод;
 243. Иван Минков – от Карлово;
 244. Иван Михалев – от Русе;
 245. Иван Наков – от Лом, VI взвод;
 246. Иван Ненов – от Никопол, VI взвод;
 247. Иван Николов – от Дупница, VI взвод;
 248. Иван Петков – от с. Правец, Ботевградско;
 249. Иван П. Овчарков – от Сопот;
 250. Иван Петров – от Габрово;
 251. Иван Петров Попов – от с. Лик, Врачанско. След Освобождението жител на Оряхово. Участвал и в Първата и Втората българска легия, в Руско-българската бригада и в Българското опълчение, VI дружина;
 252. Иван Петров – от Ловеч. Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
 253. Иван Проданов – от Сливен;
 254. Иван Първанов – VI взвод;
 255. Иван Радев – от с. Шипка, Казанлъшко;
 256. Иван Рачев – от Карлово;
 257. Иван Савов;
 258. Иван С. Докторов – от Севлиево. След Освобождението жител на Ловеч. Участвал и в четата на С. Грънчаров и в Българското опълчение, VI дружина;
 259. Иван Стаматов – от с. Д. Оряховица, Горнооряховско;
 260. Иван Стоянов – V взвод;
 261. Иван Стефанов – от Ловеч;
 262. Иван Теофилов – от Охрид;
 263. Иван Тодоров Шатъров – от Ловеч. Участвал и в Българското опълчение, V дружина;
 264. Иван Тотев – от с. Лесичарка (или с. Колишовци), Габровско;
 265. Иван Съев – V взвод,
 266. Иван Хаджигрозев – от с. Зелениково, Пловдивско;
 267. Иван Хаджимаринов – от Болград;
 268. Иван Юрданов – от Севлиево;
 269. Иван Цвятков Чипиля – от с. Правец, Ботевградско. Участвали в четата на С. Грънчаров;
 270. Иван Ценов Вълкнин – от с. Правец, Ботевградско, роден в 1848 г.;
 271. Иван Яков – от Панагюрище;
 272. Иванаки Тодоров – от Свищов;
 273. Иванчо Димитров – от Охрид;
 274. Иванчо Илиев;
 275. Иванчо Станчев – от Плевен;
 276. Иванчо Стефанов;
 277. Иванчо Яков – II изпод:
 278. Илия Вълков от с. Бели Осъм, Троянско. След Освобождението жител на Ловеч. Участвал и в четата на С. Грънчаров и в Българското опълчение, IV дружина;
 279. Илия Д. (Ц?) Коларов – от Ст. Загора;
 280. Илия Макавеев -от Карлово;
 281. Илия Гълъбов;
 282. Илия Иванов – от Преслав, IV взвод;
 283. Илия Михалев – от Свищов;
 284. Искро Станчев – от Карлово;
 285. Йордан ._.. – тръбач на четата;
 286. Йорго Енсв – от с. Самоводснс, Търновско;
 287. Йордан Василев Странджсв (1855-1918) – от Търново. Предвождал доброволческата чета „Ботев“ през сръбско-българската война 1885 г.;
 288. Йордан Иванов Чернев – от Свищов. Убит в 1877 г. при Ст. Загора като участник в Българското опълчение, 111 дружина;
 289. Йордан Данчев – от с. Къпиново. Търновско. Участвал и в четата на С. Грънчаров, заловен към с. Рибарица, Тетевенско;
 290. Йосиф Панов – от Сопот;
 291. Илия Топалов – от Сопот, V взвод;
 292. Керчо Илиев – от Русе;
 293. Киро Атанасов Хамалина – от Плевен. Бил и в четата на С. Грънчаров;
 294. Киро Папазов – от Свищов. Убит като участник в четата на С. Грънчаров;
 295. Киро Пенев Христов – от Русе, II взвод;
 296. Киро Попов – II взвод;
 297. Киро Танов – от Пловдив;
 298. Киро Т. Гърбачоолу – от Плевен;
 299. Кольо Златиченина – от Златица. Убит като участник в четата на С. Грънчаров около вр. Мургаш;
 300. Кольо Иванов – от с. Ганчовец, Дряновско;
 301. Кольо Николов – от Казанлък;
 302. Кольо Стойчев – от с. Ганчовец. Дряновско;
 303. Константин Петков – от с. Бутово, Павликснско, 20-годишен;
 304. Копи Николов – от Казанлък. Бил и в четата на П. Хитов в същата война;
 305. Коста Ангелов Писков – от с. Михилци, Карловско. Участвал и в четата на С. Грънчаров и бил убит в Тетевенския балкан или към с. Елисейна, Врачанско;
 306. Коста Атанасов Хаджиниколов Паница (1858-1890) – от Търново. След Освобождението офицер в българската армия;
 307. Коста Василев – от с. Литаково, Ботевградско;
 308. Коста Генчев – от Сливен;
 309. Коста Георгиев – от VI взвод;
 310. Коста Иванов – от Ловеч, убит;
 311. Коста П. Икономов – от Сливен;
 312. Коста Манов – от . Охрид;
 313. Коста Кунов – от Търново, III взвод;
 314. Коста Начов – от с. Плаково, Търновско;
 315. Коста Николов;
 316. Коста Нинчев – от Охрид;
 317. Коста Павлов Стоянов (Кучката) – от Русе;
 318. Коста Размов – от Охрид;
 319. Коста Райнов – от Охрид;
 320. Коста Рангелов – от Ниш;
 321. Коста Радев – от Пазарджик;
 322. Коста Стерев (Щерев) – от Ловеч;
 323. Костадин Василев – от Ботевград;
 324. Костадин Петров – V взвод;
 325. Константин Пенков – от Търново;
 326. Коста Тодоров – от Търново;
 327. Коста Филчев – от Свшцов;
 328. Коцо Вутов – от с. Литаково, Ботевградско, III взвод;
 329. Коцо Стоянов – от с. Новачене, Ботевградско;
 330. Кръсто Георгиев – V взвод;
 331. Кръстьо Дончев Аджилето – от Търново, III взвод;
 332. Кръстьо Марков – V взвод;
 333. Кръстьо Мургазлъ – от Янтра (Мургазлии), Търновско;
 334. Кръстьо Неделчев;
 335. Кръстьо Недялков – VI взвод;
 336. Кръстьо Димитров – от Карлово;
 337. Кръстьо Пощата – от Свищов;
 338. Куно Цеков – от Етрополе;
 339. Кънчо П. Скочов;
 340. Лазар Василев – от Ботевград;
 341. Лазар Велев – от с. Лесидрен, Ловешко;
 342. Лазар Вълев – от Ловеч;
 343. Лазар Стоянов – от Самоков (или с. Боснек, Самоковско);
 344. Лев Барашинский (Младий) – руски офицер, военен инструктор в четата;
 345. Лука Павлов;
 346. М … П. Оредренаков – от Калофер;
 347. М… Гатев – от Габрово;
 348. Макавей Илиев – от с. Момина баня. Карловско;
 349. Макавей Николов – IV взвод;
 350. Манол Илиев – от Разлог;
 351. Маньо Колев – от Хасково, IV взвод;
 352. Марин Георгиев – от с. Куцнна. Търновско;
 353. Марин Димитров – от Габрово, V взвод;
 354. Марин Пенев – от Сопот;
 355. Марин Йончев Митов – от с. Бреница, Белослатинско. След Освобождението жител на Оряхово. Участвал и в Руско-българската бригада;
 356. Марин Петров – II взвод;
 357. Марин Савов Маринов – от с. Баня, Карловско, роден в 1843 г. Участвал и в Българското опълчение;
 358. Марин Станков – от София;
 359. Мария Чивчиколева – от Стара Загора. Медицинска сестра, ученичка в Русия;
 360. Марко Г. Лулеолу – от Дряново;
 361. Марко Тодоров – VI взвод;
 362. Мартирий .. . – от Русия. Записан като лекар и член на щаба на четата;
 363. Матей Ражела – от Русия;
 364. Миладин Банов – VI взвод;
 365. Милан Ганчовеца – от с. Ганчовец, Дряновско, II взвод;
 366. Милан Ранчев (Кънчев, Панчев) – II взвод;
 367. Милан Станков – от София;
 368. Милош Стоянов – от VI взвод;
 369. Мильо Динов Петков – от с. Ябланица, Тетевенско. След Освобождението жител на с. Ракита, Луковитско;
 370. Минко Петков Войков – от Сопот, роден в 1848 г. Заловен в Пирдопско като участник в четата на С. Грънчаров и лежал в Софийския затвор;
 371. Минко Петров – II взвод;
 372. Минчо Иванов – II взвод;
 373. Мирчо Дачков Вутев (1846-1927) – от с. Гложене, Тетевенско. Участвал и в Руско-българската бригада, II батальон;
 374. Митьо Николов – от V взвод;
 375. Митьо П. Цалов – II взвод;
 376. Митю Ценев (Цолов) – от Лом;
 377. Михаил Г. Пларов – III взвод;
 378. Михаил Иванов – от Ниш;
 379. Михаил Йорданов Павлов – от Враца. След Освобождението жител на Оряхово. Участвал и в Руско-българската бригада;
 380. Михаил Григоров Писарев (Язаджоолу) – от Горна Оряховица. Наредник-фелдфебел в четата. След Освобождението адвокат;
 381. Михаил Цанев – от Елена;
 382. Михаил Ценов – V взвод;
 383. Михаил (Митър) Търнев (Търнов) – от Лом, II взвод;
 384. Младен Банков (Бинковски) – V взвод;
 385. Н. . . Гатев – от Габрово;
 386. Н. . . Станов – III взвод;
 387. Найден Мишев – от Тетевен;
 388. Найден Неков – с. Гложене, Тетевенско;
 389. Найден Христов – от Плевен, IV взвод;
 390. Начко Павлов – от с. Шумнене, Тетевенско (1839-1929). След Освобождението жител на с. Добревци, Тетевенско;
 391. Начо Генов – от Габрово, III взвод;
 392. Наум Богданов – от Охрид;
 393. Наум Костов – от Охрид;
 394. Неделко Иванов Христов Къркиланов – от с. Песнопой, Карловско. Бил в четата и на С. Грънчаров;
 395. Недялко Колев – от Габрово, Ш взвод;
 396. Недялко Младенов – от Лом. Командир на V взвод;
 397. Нено Иванов – от Дряново;
 398. Нено Колев – от с. Угърчин, Ловешко. Участвал и в Руско-българската бригада и в Българското опълчение;
 399. Ненчо Райнов – от Радомир;
 400. Нечо Ганев – V взвод;
 401. Нешо Хаджидимитров Хад-жистанчев Световидов – от Калофер. Учител, роден в 1853 г. Участвал и в Българското опълчение, V дружина, и в Сръбско-българската война от 1885 г.;
 402. Никола Ангелов – от Кюстендил;
 403. Никола Атанасов Спицерина – от Търново;
 404. Никола Аврамов – VI взвод;
 405. Никола Ганчев – V взвод;
 406. Никола Генчев (Ганчев) – от Търново;
 407. Никола Бъркалов (Бракалов) – от Калофер;
 408. Никола Георгиев Узунов – от Лясковец, II взвод. Участвал и в четата на С. Грънчаров и в Българското опълчение;
 409. Никола Глигоров Иванчов – от Охрид;
 410. Никола Енев Максимов – от с. Д. Оряховица, Горнооряховско. Бил и в Българското опълчение;
 411. Никола Иванов – от Елена;
 412. Никола Илиев – от с. Песнопой, Карловско, II взвод;
 413. Никола Иванов – от Ботевград (или с. Правец, Ботевградско). Роден в 1854 г.;
 414. Никола Йончев – от Охрид;
 415. Никола Енев – от с. Д. Оряховица, след Освобождението жител на с. Бистренци, Беленско. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
 416. Никола Кръстев – V взвод;
 417. Никола Ламбев – III взвод;
 418. Никола Наумов – от Охрид;
 419. Никола Николов Парашкевов от Лясковец;
 420. Никола Павлов – II взвод;
 421. Никола Пенчев – от Габрово;
 422. Никола Тодоров Начов Палячовски – от с. Плаково, Търновско, роден в 1844 г. Сарафин. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 423. Никола Пейчев – VI взвод;
 424. Никола Петров – III взвод;
 425. Никола Първанов – от Свищов, III взвод;
 426. Никола Попов (Попито) – от Русе, II взвод;
 427. Никола Стойнов (Стоянов?) – от Копривщица. Участвал и в черногорско-турската война от 1875-1876 г., в Руско-българската бригада и в Българското опълчение, I дружина;
 428. Никола Т. Банков – от Свищов, роден в 1858 г. Участвал и в Руско-българската бригада;
 429. Никола Тасев Халачев – от Охрид, роден в 1854 г. След Освобождението жител на Ловеч;
 430. Никола Тодоров – от Карлово;
 431. Никола Н. Топалов – от Сопот;
 432. Никола Хаджипетров Петров Върколака – от Търново. Участвал и в Българското опълчение и в сръбско-българската война от 1885 г.;
 433. Никола Хаджихристов – II взвод;
 434. Никола Христов Койнов – от с. Летница, Ловешко. Роден в 1848 г.; участвал и в Българското опълчение;
 435. Никола Янакиев – от Каролво;
 436. Никола (Кольо) Стоянов – от с. Килифарево, Търновско. Убит като участник в четата на С. Грънчаров около с. Шипково, Троянско;
 437. Марии Цанов – от с. Правец, Ботевградско;
 438. Марко Янин – от с. Новачене, Ботевградско;
 439. Никола Топрака – от с. Новачене, Ботевградско;
 440. Недко Йотов – от с. Правец, Ботевградско;
 441. Никола Тодоров – от Дряново;
 442. Никола Н. Петков;
 443. Павел Георгиев – от Видин;
 444. Павел Илиев Петров – от Етрополе;
 445. Павел Ничев – от Свищов;
 446. Павел Петров – VI взвод;
 447. Павел Тонев – от Тетевен, VI взвод;
 448. Павел (Павли) Т. Мечов – III взвод;
 449. Параскев Николов – от Г. Оряховица;
 450. Панайот Русев – II взвод;
 451. Панайот Симеонов – от Русе, II взвод;
 452. Панайот Стоянов – от Пазарджик;
 453. Павел Пацов – от Етрополе;
 454. Панайот Янакиев (Янков) – от Русе, VI взвод;
 455. Паскал Пашков (Пасков) – от Лясковец;
 456. П. . . Ганчев (Гачов) – Тетевен;
 457. Пеньо Иванов – участвал и в четата на С. Грънчаров и в Българското опълчение;
 458. Пеньо Станев (Станчов) – от Дряново;
 459. Пенчо Желязков – от Търново (Лом?) – V взвод;
 460. Пенко (Пеньо)… – от с. Килифарево. Участвал и в четата на С. Грънчаров, заловен от турците;
 461. Петко Добрев Клисурски – от гр. Клисура, III взвод;
 462. Петко Богданов – II взвод;
 463. Петко Кръстев – от Казанлък;
 464. Петко Недялков – от Златарица, Еленско, V взвод;
 465. Петко Михайлов – от Ботевград;
 466. Петко Ненков – от с. Ведраре, Карловско, VI взвод. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 467. Петко Николов – от с. Плаково, Търновско, VI взвод;
 468. Петко П. Дучев – от с. Гложене, Тетевенско, роден в 1844 г.;
 469. Петко Недялков – от с. Веригово, Карловско;
 470. Петко Недков – от с. Веригово, Карловско (или с. Михилци, Карловско);
 471. Петко Радев – от Сопот;
 472. Петко Радулов;
 473. Петко Русев – от Русе;
 474. Петко Стоянов Токмаков – от Казанлък;
 475. Петко Стоянов – от Габрово;
 476. Петко Трифонов – от Лом, II взвод;
 477. Петър Аргениев – от Сливен;
 478. Петър Ангелов – от Сливен;
 479. Петър Георгиев – от с. Раковица, Кулско, I взвод;
 480. Петър Гинов (Гипов?) – от Тетевен, IV взвод;
 481. Петър Иванов – от гр. Мачин, Добруджа;
 482. Петър Градинаров – от Дряново, II взвод;
 483. Петър Иванов – от Плевен, I взвод;
 484. Хаджи Петър Иванов – от Карлово;
 485. Петър Иванов – от с. Момина баня, Карловско;
 486. Петър Марков – V взвод;
 487. Петър Минков;
 488. Петър Неделчев – от Сопот, V взвод;
 489. П… И… Хубавов – от Търново, 24-годишен, бакалин;
 490. Петър Илчев – от с. Врачеш, Ботевградско;
 491. Петър Костадинов – от Сливен;
 492. Петко Радев – от Видин, IV взвод;
 493. Петър Първанов – от Ловеч;
 494. Петър Райков – от Трявна;
 495. Петър Рачов – от Ловеч;
 496. Петър Стайков – от Карлово, VI взвод;
 497. Петър Стоянов – от Шумен;
 498. Петър Христов – от Трявна, III взвод;
 499. Петър Ценов – от с. Правец, Ботевградско;
 500. Петър Ц. Камбуров – от Русе;
 501. Първан Савов – от с. Мокреш, Ломско;
 502. Ради Иванов – III взвод;
 503. Радуил Панайотов;
 504. Радю Велев (Вълев) – от с. Лесидрен, Ловешко, IV взвод. След Освобождението жител на Ловеч;
 505. Райко Михов Пашата – от с. Въглевци, Търновско. След Освобождението – в с. Широково, Беленско;
 506. Райко Стаменов – от с. Трудовец, Ботевградско, IV взвод;
 507. Райчо Василев;
 508. Рачо Опров;
 509. Рачо (Райчо) Трувчев – от Шумен, IV взвод;
 510. Русю (Рую) Р. Бъчваров – от Русе;
 511. Сава Андреев (Адарев, Аджев) от Сливен;
 512. Сава Славков – командир на III взвод;
 513. Сава (Слави) Тодоров Чушката – от с. Владиня, Ловешко, VI взвод. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 514. Сава Хаджиев;
 515. Сава Христов – V взвод;
 516. Секо (Семо, Сейко, Съйко) Стоянов – от с. Микре, Ловешко. Роден в 1850 г. Участвал и в Руско-българската бригада, IV батальон и в Българското опълчение, III и IV дружина;
 517. Симеон Ралев (Рачов) – от с. Пушево, Търновско, роден в 1846 г.;
 518. Сотир Бисеров – от Търново (1848-1908). Участвал и във Втората българска легия;
 519. Сотир Христов;
 520. Спас Младенов Куманов – от Македония, IV взвод;
 521. Спас Петков;
 522. Сребрьо П. Стойновски – от с. Медово, Чирпанско. Учител. Участвал и във Втората легия;
 523. Стойко Косовски – or с. Килифарево, Търновско, IV взвод;
 524. Стайко Петков – от Елена, IV взвод;
 525. Станчо Христов – от Лясковец;
 526. Станьо Колев Станев Комитата – от с. Ганчовец, Дряновско (1857-1928). Заловен като участник в четата на С. Грънчаров и лежал в Търновския затвор;
 527. Станю Ненов – от с. Веригово, Карловско;
 528. Станчо Стойнов – от Дряново;
 529. Стефан Алексиев – от Ст. Загора;
 530. Стефан Бенев – от с. Обретковци, Габровско;
 531. Стамен Вълчев – от с. Врачеш, Ботевградско;
 532. Стамен Тошов – от с. Осиковица, Ботевградско;
 533. Стефан Василев – от Ботевград;
 534. Стефан Ганев – от Габрово;
 535. Стефан Георгиев – от Ботевград;
 536. Стефан Георгиев – от Провадия;
 537. Стефан Хаджигеоргиев – от Търново, V взвод.
 538. Ангел Атанасов – от Брацигово;
 539. Стефан Границки – от с. Граница, Кюстендилско, III взвод;
 540. Стефан Добрев – от Ботевград;
 541. Стефан Донев – от Габрово (или Свищов);
 542. Стефан Иванов – от Шумен;
 543. Стефан Колев – от Троян;
 544. Стефан Найденов – от с. Сопот, Ловешко, роден в 1844 г., Ш взвод. След Освобождението живял в с. Бежаново, Ловешко;
 545. Стефан Найденов – от с. Етъра, Габровско, IV взвод;
 546. Стефан Николов Хапуто – от Търново, роден в 1848 г.;
 547. Стефан Павлов – от с. Калика (Текуч) Румъния;
 548. Стефан Петков – от Елена;
 549. Стефан Петров – от Панагюрище;
 550. Стефан Недялков;
 551. Стефан Провадалията – от Преслав, IV взвод;
 552. Стефан Раданов – от Дряново;
 553. Стефан Пенчев Черкеза – от Севлиево (или Габровско). Участвал и в четата на С. Грънчаров и в Българското опълчение;
 554. Стефан Савов – от Панагюрище;
 555. Стойко Трифонов – от Дебър, Македония;
 556. Стойчо Алексиев;
 557. Стойчо Найденов – от Етрополе;
 558. Стойчо Стаменов – от Ботевград;
 559. Стефан Стоянов – от Русе, роден 1858 г., VI взвод;
 560. Стойко Драганов – VI взвод;
 561. Стойко Радков Ханджиев – от с. Голяма Желязна, Троянско. Участвал и в Руско-българската бригада, II батальон;
 562. Стойко Тенев – от Казанлък;
 563. Стойчо Стоянов – от Ловеч;
 564. Стою Ангелов Комитата – от с. Кнежки лъг, Троянско. Роден в 1846 г. Заловен като участник в четата на С. Грънчаров и лежал в турски затвор;
 565. Стою Ненов – от Веригово, Карловско;
 566. Стоян Грошев – от Котел;
 567. Стоян Денев – III взвод;
 568. Стоян Дончев – от с. В. Левски, Карловско;
 569. Стоян Георгиев – от Ботевград;
 570. Стоян Димитров – от Ловеч;
 571. Стоян Найденов – от Копривщица, роден в 1834 г.;
 572. Стоян Ненов – VI взвод;
 573. Стоян М. Цанев – от с. Д. Оряховица, Горнооряховско. Участвал и в Руско-българската бригада;
 574. Стоян Петков – от Казанлък;
 575. Стоян Петров – от Сопот;
 576. Стоян Петров – от Шумен, IV взвод;
 577. Стоян Христов – от с. Вратарница, Зайчарско, VI взвод;
 578. Стоян Тодоров – от с. Гложене, Тетевенско. Участвал и в Руско-българската бригада, II батальон, и в Българското опълчение, I дружина;
 579. Ст… Боюклиолу – от Шумен;
 580. Ст… Газинов (Газурков) – от Дряново;
 581. Ст… Иванов – oт Шумен, IV взвод;
 582. Ст… Хаджикръстев – от Панагюрище;
 583. Стоян Йоргов;
 584. Стоян (Станков?) – II взвод. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 585. Сяро Хаджимарков (Маринов) – от Болград, Бесарабия, IV взвод;
 586. Танчо Стоянов – от с. Скравена, Ботевградско;
 587. Теодор Касабов – от Лясковец;
 588. Тодор Арабаджията – от Г. Оряховица;
 589. Тодор Василев – от Г. Оряховица, IV взвод;
 590. Тодор Ганов – от VI взвод;
 591. Тодор Дончев – от Търново, V взвод;
 592. Тодор Костов – от с. Водица, Варненско;
 593. Тодор Каменов – от Оряхово, IV взвод;
 594. Тодор Лазаров;
 595. Тодор Мирчев (Минчев) – от Етрополе;
 596. Тодор Мицов – от Враца, III взвод;
 597. Тодор Недялков – от Копривщица;
 598. Тодор Савов – от Силистра, IV взвод;
 599. Тодор Семов;
 600. Тодор Хаджинедялков – от Търново. Участвал и в национално-църковната борба, лежал в Цариградския затвор, а после се присъединил към доброволческа чета в сръбско-българската война от 1885 г.;
 601. Тодор Ценов – от с. Стрелча, Панагюрско, роден в 1847 г. Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
 602. Тодор Чернев – от Свищов, III взвод;
 603. Трифон Иванов – от Лом, V взвод. Участвал и в четата на С. Грънчаров;
 604. Трифон Каменов – от Оряхово, IV взвод;
 605. Трифон Маринов;
 606. Трифон. . . – от Свищов. Убит като участник в четата на С. Грънчаров;
 607. Филип Георгиев – от Брацигово, I взвод;
 608. Филип Николов – от София, II взвод; участвал и в Руско-българската бригада;
 609. Хараламби Карастоянов – от Свищов;
 610. Хараламби Лулчев – от Копривщица;
 611. Христо Банков – от Свищов;
 612. Христо Георгиев – от Троян, IV взвод;
 613. Христо Георгиев – от Враца, роден в 1847 г. Пленен от турците и хвърлен в Софийския затвор;
 614. Христо Драганов – III взвод;
 615. Христо Иванов – от Копривщица;
 616. Христо Илиев Станчев – от с. Пролом, Карловско, роден в 1850 г. Участвал и в Руско-българската бригада – III батальон, и Българското опълчение – IV дружина;
 617. Христо Илюв Илиев – от с. Лесидрен, Ловешко. Роден в 1845 г. След Освобождението жител на Ловеч;
 618. Христо К. Джуров – от Дряново;
 619. Христо Костадинов – от с. Церово, Пазарджишко, VI взвод;
 620. Христо Костов – от Пазарджик;
 621. Христо Кръстев – II взвод;
 622. Христо Лечев;
 623. Христо Николов – от Дряново;
 624. Христо Павлов – от Охрид, I взвод;
 625. Христо Петров – от Ловеч;
 626. Христо Пиперков;
 627. Христо Проданов – от Карлово. Заловен от турците като участник и в четата на С. Грънчаров;
 628. Христо Стоянов Врачански – от Враца. Участвал и в Руско-българската бригада, II батальон;
 629. Христо Стоянов Кантарджиев – от Тутракан, роден в 1851 г.;
 630. Христо Цанев – от Лясковец, II взвод;
 631. Христо Цанев – от Трявна, роден в 1845 г. След Освобождението жител на Търново;
 632. Цани Райков – от Златица;
 633. Цанко Цачов – от с. Бутово, Павликенско, роден в 1846 г.;
 634. Цанко Цонев – от Търново, V взвод;
 635. Цаньо Попов – от Габрово;
 636. Цвятко Иванов;
 637. Цвятко Петков Бюкюкя – от Ловеч;
 638. Цоньо (Цони) Ганев (Донев) – от с. Килифарево, Търновско, IV взвод;
 639. Цоньо Панев – V взвод;
 640. Цоньо Петров – VI взвод;
 641. Чони (Чонко, Чанко) Петков (Петров) Кръшков – от с. Михилци, Карловско. Убит при р. Искър около с. Елисейна, Врачанско, като участник в четата на С. Грънчаров;
 642. Юрдан Василев – от Търново, V взвод;
 643. Юрдан Димитров – III взвод;
 644. Юрдан Иванов – III взвод;
 645. Юрдан Стойков – от Дряново, I взвод;
 646. Юрдан Спиридонов – от Пазарджик;
 647. Юрдан Тодоров – от Пловдив;
 648. Юрдан Т. Влахов – от Сливен;
 649. Яни Николов – от Кюстендил.
 650. Яни Петров – от Етрополе, I взвод;
 651. Янко Георгиев – от БелграД, II взвод;
 652. Янко Макавеев – от с. Коиловци, Никополско;
 653. Ячко Станчов – VI взвод.

Лит.: Бележити търновци. С., 1985, 63, 85,103-105,171-172, 202-203, 276-277;
Докторов, Ив. С. Записки по движенията на първоначалните доброволчески чети в Сръбско-турската война. Пловдив, 1891;
Колев, Т. Българските доброволци в Сръбско-турската война. Кн. 1. Казанлък, 1896;
Симидoв, Ф. Прочутият Филип Тотьо войвода. Русе, 1900, 525-530;
Йотов, К. Габрово и габровци в робството и в борбата за освобождение. Габрово, 1942;
Цончев, П. Из общественото и културното минало на Габрово. С., 1934, с. 358;
Списък на пенсионери-поборници, опълченци и техните семейства. С., 1898. ЦДИА, ф. 3, on. 1, а.е. 95;
ЦДА НРБ, ф. 686, а.е. 415;
НБКМ- БИА, IIВ 2301, И А 8599, IIА 8608,8609, 8610, 8611, 8614, 8616, IIA-9384, п. д. I 50, II Д 1290.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов