Чета на Хаджи Димитър (1867)

За съществуването на такава чета няма спор. Липсват обаче каквито и да било данни къде, кога точно през 1867 г. и от колко души била организирана.
Явно след мерките на турското и румънското правителство тя не успяла да премине в България, както някои други чети от 1867 г., но за нея свидетелстват документи и съвременици.

Лит.: Документи за българската история. Т. 3. С., 1940, с. 459; Македонски, Хр.Н. Записки…, с. 43.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов