Чета на Хаджи Георги

И тя била организирана в края на 1806 г., но се проявила в началото на 1807 г. Личният й състав наброявал около 1000 българи и власи. Четата с успех защитавала южната влашка граница на Дунава пред гр. Силистра и издържала на много атаки на турските войски и на опитите им от Силистра да навлязат във Влашко. В едно от сраженията при с. Магура храбрият водител на четата Хаджи Георги бил ранен смъртоносно и починал.

Лит.: Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение.., с. 121;
Конобеев, В. Д. Цит. съч.; Xристов, Д. Кратък преглед на бойните действия на руските войски на българска земя през XVIII и първата половина на XIX в. и подкрепата на българския народ. — ИВИНД 2, 1966, № 5-6, с. 70.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов