Чета на Петър Петков

Известна е в нашата историческа литература като „злощастната четица“ на Петър Петков. Състояла се е от 15 души, главно българи, настанили се в гр. Болград, Бесарабия. Организатор и на тази чета бил Стефан Караджа. От Болград четниците били прехвърлени в Галац, а после в Браила и накрая в Букурещ, Румъния. За ръководител (войвода) на четата бил поставен Петър Петков. Целта и на въпросната чета била да замине за Балкана и да се съедини с четата на Панайот Хитов от 1867 г.
Четата на П. Петков се прехвърлила през Дунав през май 1867 г. и слязла на българския бряг недалеч от Никопол, от източната му страна. Покрай с. Драгаш войвода, после през р. Осъм, близо до Пордим след един ден тя се скрила в горите около с. Вълчитрън, Плевенско. След двудневен престой продължила пътя си. Пресякла горите около селата Владиня, Умаревци, Пресяка и Българене и излязла на пътя Ловеч—Троян. Поела покрай този път, от дясната му страна, четата минала също вдясно от с. Калейца, за да навлезе в Троянския балкан и излезе на билото на Стара планина. В района на с. Бели Осъм, Троянско, както и до м. Караулката на прохода Троян—Карлово, близо до върха на планината, се сражавала с турски потери. Тук паднали убити няколко четници. От прохода четата завила на изток, заобиколила Троян, прегазила р. Черни Осъм и се укрила в горите над с. Черни Осъм, Троянско. След това движението й пак се насочило към билото на планината, в посока за Карлово. Слезли от планината. Група четници се отделили и тръгнали за Пловдив. Останалите се отправили към Клисура и Копривщица, в западна посока. Преминали покрай селата Мирково, Буново и Смолско, където пак се сблъскали с турски потери. В този район също се изгубили няколко четници. Около с. Смолско четата се разпаднала окончателно, някои от четниците били убити в Балкана.

Участници в четата на П. Петков:

 1. Петър Петков — роден в с. Войнягово, Карловско, убит в Етрополския балкан;
 2. Хаджи Атанас… — от Първомай, убит в Средна гора;
 3. Дянко Стоянов — от Казанлък;
 4. Иван… — от с. Долно Левски, Панагюрско. Убит в Троянско;
 5. Илия Стоянов Илиев (1839т- 1921) — роден в Панагюрише. Заловен от турците, прекарал 2 години в затвор. Участвал и в Априлското въстание 1876 г.;
 6. Марин… — от Троян. Осъден от турците, загинал във Видинския затвор;
 7. Митр… — от гр. Брацигово, Пловдивско. Убит в Троянско;
 8. Недьо (даскал Недьо)… — от Тополовград;
 9. Никола… — от Троян. Заловен от турците;
 10. Христо Проданов — роден в Карлово;
 11. Яне… — от Разложко. Убит в Етрополския балкан.

Лит.: Димитров, Г. Цит. съч., ч. 2, 268—272;
Богданов, Ив. Хайдути. С., 1967, с. 174;
Начов, Н. Калофер в миналото…, с. 338.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов