Чета на Димитър Калъчлията (1853)

Веднага след обявяването на Кримската война на разположение на руската армия се поставила и хайдушката дружина на Димитър Калъчлията, действала години наред преди това в Източна Стара планина, Шуменско и Варненско.
Димитър Калъчлията, известен и като Димитър Буюклията, Карабуюка, Торлачанеца, с истинското име Димитър Стоянов Котев, се родил в с. Загорци, Сливенско. След като научил за войната, той веднага завел дружината си при русите във Влашко. После я върнал обратно на турска територия да изпълнява поставените й задачи. Четата му имала прояви в Добруджа, при с. Паскалево, Варненско, в Балкана и на други места. След Кримската война Калъчлията продължил да води чета из Делиормана и Балкана. Заловен от турците в Шумен през 1858 г., той бил обесен в Русе през 1861 г.
В четата му бил и бъдещият войвода Жельо Христов Чернев от Ямбол (1828—1893).
Лит.: Дорде е Стара планина. Сливен, 1958;
Ферманджиев, Н. Войвода Димитър Калъчлията. — ВИС, 1968, № 2, 20—27.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов


Верните другари на Димитър Калъчлията

връзка към статията – линк


Димитър Калъчлията

връзка към статията – линк


Чета на Димитър Калъчлията 1856

връзка към статията – линк