Чета на Христо Иванов Големия (Книговезеца)

Известна е и с названието „Троянската чета“. Неин организатор бил видният революционен деец и помощник на В. Левски – Христо Иванов Книго-везеца (Големия, Къкриненеца, Ловчалията), член на БРЦК- I отделение. Началото на четата било поставено на 25 април 1876 г. в района на Троянския манастир. В нея постъпили 130 души (по други сведения 70). Войводата ги разделил по десетки, назначил им командири, с цел на 26 април вечерта да поемат из Балкана. Но поради изчаквания и колебания до 5 май не било предприето нищо и мнозина от въстаниците се разпръснали. На 5 май сутринта Христо Книговезеца с 18 души тръгнал от махалата Иванов дял (с. Черни Осъм) към позициите на въстаниците от с. Ново село, Троянско. На 7 май четата му се сражавала с 300-400 башибозуци и цигани, но била принудена да отстъпи. Около Зла река тя оказала помощ на въстаниците от Ново село и на четата на Цанко Дюстабанов. После също се оттеглила към вр. Мара Гидик. След присъединяването на въстаници от Ново село и от Дюстабановата чета, четата на Книговезеца пак нараснала на 40-50 човека. На 11 май водила боеве с турци-те на Мара Гидик, но те я разбили и разпръснали.

Известни са само няколко имена на участници в четата на Книговезеца:

  1. Христо Иванов Книговезеца – от с. Къкрина, Ловешко. Сподвижник на В. Левски. Участвал и в Първата и Втората българска легия в Белград. Предвождал чети и през 1867,1877,1885 г. Войвода на четата;
  2. Дядо Георги… – от махала Иван дял, Троянско;
  3. Драган Иванов Казанджиев – от Сухиндол. Арестуван, осъден;
  4. Недялко Колев Мичев – от с. Българене, Ловешко, убит;
  5. Недялко Хелески – от Габрово. Участвал и в четата на Цанко Дюстабанов;
  6. Танко Добрев – от Търново. Член на местния революционен комитет в Търново.

Лит.: Априлското въстание 1876, т. 2. Анотации…; Гъбенски, Хр. и П. Цит. съч., 177- 178; Маринов, М. Христо Иванов Големия. Личност и дело. С., 1987; Ганев, Н. Страници от историята на града Севлиево. Ч. 1. Търново, 1925, 108-110; Чакъров, С. Войвода Христо Иванов. (Из неговите записки и лични възпоминания). – Ил. светлина, 8, № 8, авг. 1898,2-6.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов


Чета на Христо Иванов Големия (Книговезеца) 1867

Повече информация за Христо Иванов Големия е налична в секция Войводи – линк