Чета на Пуйо войводa

В състав от 25—30 доброволци, четата на Пуйо войвода била формирана в началото на март 1849 г. в гр. Зайчар, Сърбия.
Войводата й, учител, се родил в с. Бойница, Кулско. Пълното му име е: Пуйо (Пуйко) Влъчков Чанин.
Четата прехвърлила сръбско-турската граница, дошла в Бойница и вдигнала местните българи на протест против турската власт. После нападнала и турския участък в с. Големаново. Върнала се в Сърбия, но след известно време пак преминала границата за обиколки из българските села. Този път преминала през селата Халово, Черномашица, Бракевци, като навсякъде подтиквала българското население към въстание.
Ала през май 1849 г., съгласно със своята политика и договореност с Турция, сръбското правителство наредило да заловят Пуйо войвода и четниците му. След това били предадени на турските власти, които от своя страна ги хвърлили във Видинския затвор. Войводата загинал в затвора.
В четата на Пуйо войвода влизали синът му Влъчко Пуев Влъчков, свещеник, и още 6 българи от Бойница, както и 9 души от други села.
След преминаването на границата към четата се присъединявали и местни хора от селищата, през които тя се движела.
Лит.: Тодоров-Хиндалов, В. Видинското въстание…, с. 4; Ц у х л е в, Д Цит. съч., 358-360.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов