Чета на Георги Тумбев

Събрана на 8 май 1876 г. в гората Ягач до Чирпан. Състав на четата – 12 човека. Задачата й била да достигне Средна гора и да се включи в Априлското въстание. Тръгнала същия ден, тя преминала покрай с. Партизанин (тогава Ому-рово) и срещнала турска потеря. Завързало се сражение. Изтеглила се от битката, четата се запътила към възвишенията на Средна гора между селата Спасово и Рупките и навлязла в горите Айкъна. Но издадена и преследвана от турски по-тери, тя била принудена да се завърне в Чирпан и да се саморазпусне.

В нея участвали само младежи от Чирпан:

 1. Георги Тумбев – предводител на четата;
 2. Аврам Енчев;
 3. Господин Пехливанина;
 4. Дельо Русев;
 5. Димитър Томов;
 6. Иван Андонов;
 7. Иван Янакиоглу;
 8. … Китайчето;
 9. … Нечев Курдооглу;
 10. Слави Неделчев;
 11. Стамо Дойчинов;
 12. Таньо Радев Гарвалов.

Лит.: Андонов, Ив. Спомени. Ч. 1. С., 1927, с. 77; ч. 2. С., 1942, с. 32, с. 6; К о н д а р е в, Н. и др. История на Чирпан и Чирпанско. С., 1987, 157-158.